return to the main list
conoidea_s

Výskyt mena conoidea:

nom.: [kono-idea], podľa tvaru tela, gr. conos - kužeľ; conoideus - kužeľovitý
adnot.: V prvej skupine sú mená pre Knížeho nález od Escayachi. U Setirebutia sa všetky uvedené mená týkajú jedného popisu W. Wessnera (orig. v rode Lobivia).

AYL ? DIG
  • Aylostera conoidea.....(hort., gen.? ident.?, pozri - KK 854)
  • Aylostera conoidea KK.....(hort., pozri - KK 854 ?)
  • Mediolobivia conoidea.....(pozri - KK 854)
  • Mediolobivia spec. Conoidea.....(pozri - KK 854)
  • Rebutia spec. (= conoidea?).....(pozri - KK 854)
SET
 top of page