main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
conoidea
(nicolai, nicolaii Frič)
(pozri - einsteinii_s) (pozri - conoidea_s)
  • Rebutia einsteinii Frič f. conoidea (Wessn.) Donald 1976
stat.comb.: J. D. Donald, Ashingtonia, 2: 112, 1976 / Ashingtonia, 2 (6): 112, 1976 /
IPNI (GCI) - R. einsteinii Frič f. conoidea (Wessner) Donald
IPNI (GCI) - R. einsteinii f. conoidea (Wess) Donald -- Ashingtonia 2(6): 112. 1976
IPNI (IK) - R. einsteinii Frič f. conoidea  (Wess.) Donald -- Ashingtonia 2(6): 112. 1976
adnot.: Don., p.76 - Rebutia einsteinii var. columnaris f. conoidea
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. einsteinii Frič ex Backbg. f. conoidea (Wessn.) Buin. & Don.  (1940) Beitr. Sukk. u. Pflege 3" - loc.: Jujuy, Chani Volcano - nepresne, tax.: Rebutia Section II Mediolobivia Subsection II Cylindrorebutiae;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/ein16.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Donald, p.75 (Šubík, Pažout, Succulenta, 1971 - Frič orig.) - Telo 15-30mm široké, 100-150mm vysoké. Epidermis matne svetlozelená až fialová. Tŕne so zosilnenou bázou, 12 okrajových, bielych, dlhých 5-7mm, 4 stredné, s hnedou bázou, dlhé 4-8mm. Kvety 30mm široké, 20-25mm dlhé, žlté. Sivohnedá vlna v pazuchách. Plod a semená ako u typu (R. einsteinii).
foto 1., 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. einsteinii conoidea);.....V prilohe - Agocs @/, Agocs @/
Comment.: (img id=154,155) v datab. 2010 nahradené iným snímkom identickej rastliny
foto 3: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item -a)
(R. einsteinii conoidea, AGY 761);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: 1.-3. - veľký žltý kvet char. einsteinii, telo bielo otrnené valcovité s kužeľovitým vrcholom
foto 4.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. einsteinii v. conoidea) id=104903;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb033.jpg
Comment.:
foto 5.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=290)
(R. einsteinii conoidea) details;..... V prilohe - Agocs @/
Comment.: iný snímok identickej rastliny ako foto 2.
foto 6.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=291)
(R. einsteinii conoidea) details;..... V prilohe - Agocs @/
Comment.: iný snímok identickej rastliny ako foto 3.
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)
  • Rebutia einsteinii var. columnaris f. conoidea.......(dat. Donald 1975)
  • Rebutia einsteinii var. columnaris f. conoidea (Wessn.) Buin. & Don.  #
add.stat.: A. F. Buining,  J. D. Donald, # (J Donald, Genus Rebutia, Ashingtonia preklad - p.76)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. einsteinii Frič ex Backbg. v. columnaris f. conoidea (Wessn.) Buin. & Don. = einsteinii f. conoidea" - diskutabilné stotožnenie;

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 26. Einsteinii, spec. 75e.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 2. Einsteinii, species 1e.

cat.: (einsteinii)
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. einsteinii Fric ako návrh alternatívneho mena pre M. auranitida (Wessn.) Krainz, M. elegans Bkbg., M. conoidea (Wessn.) Krainz a M. schmiedcheniana (Koehl.) Krainz so 4 varietami;
Pilbeam, 1997 - R. conoidea (pôvod?), R. ensteinii v. conoidea - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. ensteinii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. einsteinii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. einsteinii Frič pre členenie R(AMS);

bas.: Lobivia conoidea Wessner 1940

descr.: W. Wessner, Beiträge zum Sukkulentenkunde und Pflege, 3, 1940
IPNI (GCI, IK) - Beitr. Sukkulentenk. Sukkulentenpflege 1940: 3.
typ.: Frič 548
nom.: [kono-idea], podľa tvaru tela, gr. conos - kužeľ; conoideus - kužeľovitý
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/ein16.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
merc.: (pozri - syn. & colls.)

Rebutia conoidea Wessn......(hort. contr.)

pub.: W. Wessner # ??
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. conoidea Wessn. = einsteinii f. conoidea - nepresne skrátene uvedené meno, čomu zodpovedá Donaldova kombnácia z roku 1976;   Cactus Club Hokuriku 2004 - databáza uvádza rovnako skrátene "R. conoidea Wessn. = einsteinii v. conoidea" a na stotožnenie s Wessnerovou identitou si vyberá inú kombináciu z roku 1963;

syn. 1: Mediolobivia conoidea (Wessn.) Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde, 1: 19, 1947
IPNI (GCI) - conoidea (Wessner) Krainz -- Sukkulentenkunde i. 19 (1947)
IPNI (IK) - conoidea (Wessner) Krainz -- Sukkulentenkunde i. 19 (1947).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. conoidea (Wessn.) Krainz. = R. einsteinii f. conoidea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;
sign.: Backeb., KL 66, p.270 -  Telo veľmi štíhlo válcovité, na temene omladené, kovovo fialovo zelené; Rebrá žiadne zreteľne poznateľné; Bradavice šikmo prebiehajúce; Okrajových tŕňov 4-6 párov, dlhé 2-3mm, viacmenej priľahnuté, iba na temene málo odstávajúce, ihlovité, belavo sivé až hnedasté s trocha zosilnenou  hnedou bázou (pätou); Stredové tŕne chýbajú; Kvet asi 1,2cm dlhý, do 2,8cm priemeru, bledo zlatožltý. - Argentína (Vulkan Chani).
foto 1.: Andreas Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Conoidea) detail.....V prilohe - Wessner9 @/ 1-mediolobivia_conoidea.jpg
Comment.: ?, nezodpovedá popisným údajom o einsteinii conoidea hlavne otrnením. Príslušnosť k okruhu Einsteinii je ale zreteľná. Premenlivosť otrnenia je u tejto skupiny obrovská.
merc.: (pozri - syn.2 & colls.)
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00641, 2009 S (M. conoidea);

syn.2.: Cylindrorebutia conoidea (Wessn.) Brederoo 1959

comb.: A. J. Brederoo, #, 1959
IPNI (IK) - Brederoo -- in Succulenta, 1959, 122 (1959).
adnot.: použitie (pozri - colls., L 533)

syn.3.: Rebutia einsteinii Frič var. conoidea (Wessn.) Buin. et Don. 1963

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 101, 1963
IPNI (GCI) - var. conoidea (Wessner) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 101. 1963
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. einsteinii Frič ex Backbg. v. conoidea (Wessn.) Buin. & Don. = einsteinii f. conoidea";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. einsteinii;
foto 1.: AGRH 99 - www.fortunecity.com/greenfield/eco/186/eincono.htm, www.fortunecity.com/greenfield/eco/186/sajatkep.htm
(R. einsteinii v. conoidea; AGY-97010);.....V prílohe - Agocs @/ eincono.jpg
Comment.:

syn.4: Rebutia nicolai Frič n. n. 1931 ? 1932 ?
syn.4a.: Rebutia nicolaii Frič 1932 publikoval Frič ?

pub.: A. V. Frič, #, 1931 / R. nicolaii Fric, Möllers Deutsch. Gärtner-Zeit., 47. 422, in obs., nomen., 1932 /
IPNI (IK) - R. nicolaii Frič -- in Mollers Deutsch. Gartner-Zeit. 1932, xlvii. 422, in obs., nomen.
nom.: [nykolaj - nykolaj-í], podľa mena; Johannes Nicolai, 1860-1901, pestovateľ kaktusov; akronym NIC;
J. Pěnčík, Bot. slovník - uvádza iba opravené "nicolaii".
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R.  nicolaii Frič nnomen nudum = ?  (1932) Mollers Deutsch. Gartnerzeit 47 422";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - R. nicolai je synonymum R. einsteinii;
Cactus Club Hokuriku 2004 - meno nepresne "R. nicolai Fric & Kreuz. = einsteinii", ktoré sa vzťahuje na nuda kombináciu Rebulobivia nicolai z roku 1935, 
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
(R. nicolaii)......V prilohe - Ulmer @/
merc.: (pozri - colls.)

Rebulobivia nicolai Frič et Kreuz. n. n. 1935

pub.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis, p.28, 1935, pol. 548 (predpokladaný Wessnerov typový materiál)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Don., p.76 - (dat. - syn. eisteinii v. columnaris f. conoidea)

Cylindrorebutia nicolai Frič n. n. 1936

pub.: A. V. Frič, Modrý seznam, 1936
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.5.: Mediolobivia einsteinii f. Nicolai.....(hort. sensu Frič, Donald)
syn.5a.: Mediolobivia einsteinii f. nicolai AVF......(Fischer)

pub.: hort. (Cylindrorebutia, Setirebutia > Lobivia)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - M. einsteinii a formy)
foto 1., 2.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 65, 66)
(Mdl. einsteinii f. Nicolai, AVF);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 065.jpg, 066.jpg
Comment.: dva snímky exempláru - žltý kvet s hnedastými koncami okv. lístkov, otrnenie prevážne hnedasté odstávajúce hlavne na temene, telo štíhlo valcovité
foto 3., 4.: L. Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 164, 243)
(Mdl. einsteinii f. Nicolai, AVF);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 164.jpg, 243.jpg
Comment.: dva snímky iného exempláru - žltý kvet so slabo červenkastými koncami okv. lístkov, otrnenie prevážne sivohnedé odstávajúce hlavne na temene, telo nízke, smerom ku vrcholu sa zužujúce (kónické)
foto 5., 5a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia einsteinii f. nicolai AVF);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia einsteinii  f. nicolai AVF...jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia einsteinii  f. nicolai AVF.jpg
Comment.: žltý kvet, biele krátke na kónickom temene odstávajúce žltkasté otrnenie, červenejúce telo
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-F460 (M. einsteinii f. Nicolai);
merc. Fischer: LF 2007 S-40ME, LF 2010 S-83ME (M. einsteinii f. nicolai); LF 2011 S-144ME (M. einsteinii f. nicolai AVF);

syn.6.: Mediolobivia einsteinii var. nicolai AVF.....(Bercht)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - M. einsteinii a variety)
adnot.: meno s príveskom AVF vyjadruje Fričov pôvod materiálu.
foto 1.:  
merc. Bercht: LB 2008 S 3136 (med einsteinii v. nicolai AVF);

syn.7.: Mediolobivia einsteinii var. conoidea AVF.....(??, Babula)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - M. einsteinii a variety)
adnot.: "hybridné" meno einsteinii conoidea s príveskom AVF vyjadruje Fričov pôvod materiálu (= nicolai, = nicolaii) v spojení s identitou neskoršej Wessnerovej L. conoidea.
foto 1.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(M. einsteinii v. nicolai);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia einsteinii v. conoidea AVF);

colls. Frič: Frič 548 (typ); Frič 320, Frič 328, Frič 329, Frič 330, Frič 331, Frič 340;
colls. Lau: L 533 (auranitida? - conoidea columnaris - einsteinii var. columnaris f. conoidea ? - einsteinii var. gracilis n. n.);
colls. Kníže: KK 854 (sp. (= R. conoidea?) - Aylostera? Digitorebutia?), KK 2040 (nicolaii);


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 2000-9 R - Mediolobivia nicolai); ? ---> nigricans

adnot.: Podobné meno Rebutia nicolaii n. n. použil K. Kníže pre zber KK 2040 a pre bolívijský zber KK 854 použil neisto =R.conoidea?.
sign.: (starý trs z jediného koreňa) Telo predĺžené, 20-25mm široké, valcovité, mladšia časť zúžená, rebier 13, takmer priamo prebiehajúce; Epidermis matne zeleno fialová; Areoly tmavohnedé, podlhovasté; Tŕne okrajové (9-11), priľahnuté, rovné alebo pokrútené, na temene mierne odstávajúce, lesklé žlté s tmavohnedou zosilnenou bázou, dlhé 5-7mm, jeden alebo viac horesmerujúcich dlhých až 10mm; Kvet 25-30mm široký, 30mm dlhý s purpurovo červeným stredom a tmavým okrajom, otvorený iba jeden deň, niekoľko hodín dopoludnia; Kv. lôžko tmavo fialové, 5mm priemer s olivovo zelenými šupinami, svetlohnedou vlnou a štetinami; Kv. rúrka veľmi hrubá (4-4,5mm) a krátka (asi 7mm) s povrchom ako lôžko; Púčiky (od polovice mája) zo starších areol, tmavo fialovočervené, spočiatku malé guľaté, priľahnuté, pokryté svetlohnedou vlnou a štetinami, neskôr tmavozelené - guľatý tvar (až do 8mm - tesne pred otvorením kvetu až 12mm) si održiavajú až takmer do otvorenia kvetu, čo je pre Rebutia-Mediolobivia netypické (foto 1.); Okv. lístky krátke lyžičkovité s malou špičkou, asi 7mm široké; Vnútorné purpurovo červené; Vonkajšie tmavočervené so zelenkastými koncami, zvonka s tmavozelenými stred. pásikmi; Čnelka zelená; Blizna kompaktná, žltozelená, 7 hrubých ramien, pod úrovňou najvyšších prašníkov; Nitky červené, hore svetlejšie; Prašníky žlté;
sem.x: 2005
foto 1.: Šuba, 7322/32-2001-6-16;.....V prílohe - Suba01_7322\nicolai_ChR.jpg
foto 2.: Šuba, 7322/35-2001-6-22;.....V prílohe - Suba01_7322\nicolai_ChRa.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 2000-9 R - Mediolobivia nicolai); ? ---nigricans

sign.: (Výsev 2005 - 2.generácia) semená typ. Digitorebutia, predĺžené symetrické, matne hnedé fľakaté na čiernom základe, 1,2-1,3mm dlhé.

conoides
(pozri - KK 854 ?) (pozri - L 533 ?) (pozri - conoidea)
(pozri - einsteinii_s)

Mediolobivia einsteinii var. conoides.....(hort. mut., lit."a")

merc.: Edgn 2000 R (M. einsteinii v. conoides; orig.?);

 top of page