return to the main list
KK 854
(pozri - Kníže_s) (pozri - conoidea_s) (pozri - conoidea ?) (pozri - Escayachi)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, Escayachi, 3500m (KK list 1977: Iscayache, 3000m)

Mediolobivia conoidea Iscayache, Tarija, 3000m, Bol......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia spec. (= R. conoidea?).....(Kníže, dat. RM FND)
Mediolobivia spec. Conoidea.....(gen.?, ident.?, dat. Šída 1997)
Rebutia conoidea Backbg., 3500m......(Kníže in 2005 list)
Aylostera conoidea.....(hort., gen.?, ident.? dat. Fischer)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (KK dat. - spec. Conoidea);    Ralph Martin FND - (KK dat.- R. spec. = R. conoidea ?, lokalita - Escayachi, 3500m);
Identita ?  Nálezy KK 852 až 858, vrátane KK 854, pochádzajú  z Bolívie, mimo areál okruhu Einsteinii (Backebergova series Conoidea, resp. Mediolobivia conoidea) s ktorým Knížeho poznámka asi súvisí. Jedine u R. auranitida, blízkej príbuznej, sa v Backebergovych údajoch uvádza neisto "domovina Bolívia (?)". Pozri - KK 872, KK 873, KK 1468, KK 1469 a tiež KK 2040 (nicolai n. n.).
sign.: (Kníže) - identifikované podľa Backebergovho popisu series Conoidea.
foto.:
nezaznamenané
merc. Fischer: LF 2007 S-20AY, LF 2010 S-45AY, LF 2011 S-39AY (Aylostera conoidea KK 854);

collp.:
 top of page