main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
einsteinii rubriviridis (rubroviridis ?)
(rubriviride Frič) (einsteinii atrovirens Frič)
(pozri - einsteinii_s) (pozri - schmiedcheniana_s)
  • Rebutia einsteinii Frič f. rubriviridis (Backeb.) Donald 1976
stat.comb.: J. D. Donald, Ashingtonia, 2: 112, 1976 / (Fric & Kreuzinger ex Backeberg) J. D. Donald, Ashingtonia, 2 (6): 112 (1976) /,
IPNI (GCI) - einsteinii f. rubriviridis (Backeb.) Donald -- Ashingtonia 2(6): 112. 1976
IPNI (IK) - einsteinii Frič f. rubriviridis (Fric. & Kreuz. ex Backeb.) Donald -- Ashingtonia 2(6): 112. 1976
adnot.: Podľa záznamov v IPNI (IK) autormi orig. rubriviridis n. n. sú Frič a Kreuzinger. Údaj o autorovi orig. popisu rubriviridis by mal byť "Backeb.", hoci "Frič ex Backeb." lepšie vyjadruje spojenie na identitu rubriviride Frič n. n.., resp. "Fric. & Kreuz. ex Backeb." na identitu rubriviridis Frič & Kreuz.;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. einsteinii Frič ex Backbg. f. rubriviridis (Frič & Kreuz. ex Backbg.) Donald (1956) Descr. cact. Nov. 30" - loc.: Salta, Qda del Toro, tax.: Rebutia Section II Mediolobivia Subsection II Cylindrorebutiae;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/ein14.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - char. - väčšie telo s matne zelenou pokožkou, odspodu fialovejúce pri silňejšom oslnení. Tŕne hrdzavo hnedé, dlhé, odstávajúce;
foto 1., 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. einsteinii rubriviridis);.....V prilohe - Agocs @/, Agocs @
Comment.: ??, non einsteinii rubriviridis. Nezodpovedá popisu žltokvetej ribriviridis. Forma R. atrovirens ? aureiflora rubriflora ?
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=324)
(R. einsteinii rubroviridis) details;..... V prilohe - Agocs @/
Comment.: iný snímok identickej rastliny ako na foto 1., 2. s rovnakou poznámkou o identite
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 26. Einsteinii, spec. 75c.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 2. Einsteinii, species 1c.

cat.: (einsteinii)
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. schmiedcheniana v. rubriviride (pôvod ?), R. einsteinii v. rubriviridis - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. einsteinii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. einsteinii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. einsteinii Frič pre členenie R(AMS);

bas.: Mediolobivia schmiedcheniana (Köhler) Krainz var. rubriviridis Frič ex Backeberg 1956 / Backeb. 1956 /
bas.: Mediolobivia schmiedcheniana var. rubriviridis Frič & Kreuzgr. ex Backbg.

descr.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 1: 30, 1956
IPNI (GCI) - schmiedcheniana var. rubroviridis Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 30. 1956
IPNI (GCI) - schmiedcheniana var. rubriviridis Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 30. 1956
IPNI (IK) - schmiedcheniana var. rubriviridis (Frič) Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 30. 1956 Basionym not cited
typ.: Frič 549
nom.: [šmídcheniána rubrivirídis], rubriviride Frič --- rubriviridis emend. Backeberg. Kde vzniklo meno "rubroviridis" nie je presne známe. Údaje IPNI sú rozporné. Podľa jedného zo záznamov v IPNI (GCI) sa možno s pochybnosťou nazdávať že Backeberg súčasne publikoval aj kombináciu var. s mutáciou "rubroviridis"
adnot.: Backeb. tax. - gen. Mediolobivia, subgen. Pygmaeolobivia, series Conoideae Backeb.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;
Fearn & Pearcy 1981 -  "M. schmiedcheniana v. rubriviridis Frič & Kreuzgr. ex Backbg. = R. einsteinii f. rubriviridis";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/ein14.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Backeb., KL 66, p.272 - "v. rubriviridis (Frič) Backeb." - voči zákl. popisu M. schmiedcheniana - Telo silne červeno tónované; Tŕne dlhšie a odstávajúce, šikmo postranne nahor postavené; Kvet žltý, väčší;
Šída, RR 1997 - tesné väzby s R. e. var. karreri, úroveň formy R. einsteinii;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1956 #)
merc.: (pozri - syn. & colls.)

Rebutia schmiedcheniana var. rubriviridis......(hort.)
Rebutia schmiedcheniana var. rubriviridis Frič......(hort.)

comb.: # hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. schmiedcheniana v. rubriviridis Frič = einsteinii f. rubriviriis";
Cactus Club Hokuriku 2004 - neúplne a chybne uvedené ako "R. schmiedcheniana v. rubriviridis Krainz = einsteinii" alebo Fearn & Pearcy 1981 - "R. schmiedcheniana v. rubriviridis Frič = einsteinii f. rubriviridis"

syn.1: Rebutia einsteinii Frič var. rubriviridis (Backeb.) Buin. et Don. 1963

comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 101, 1963
IPNI (CGI) - einsteinii Frič var. rubriviridis (Backeb.) Buining & Donald
IPNI (GCI) - R. einsteinii Frič var. rubroviridis (Backeb.) Buining & Don
IPNI (CGI) - einsteinii Frič ex Kreuz. & Buining var. rubroviridis (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 101. 1963
nom.: Kde vzniklo meno "rubroviridis" nie je presne známe. Údaje IPNI sú rozporné. Podoba mena "einsteinii var. rubroviridis" je rozširovaná na komerčnej (platenej!!) stránke "PPP-Index" [rubroviridis = rubriviridis, prívlastky s identickým popisným významom]. Podľa dvoch  záznamov v IPNI (GCI) sa možno s pochybnosťou nazdávať že Buning a Donald súčasne publikovali aj kombináciu var. s mutáciou "rubroviridis", ktorá sa v podobe R. einsteinii Frič var. rubroviridis (Frič ex Backeb.) Buin. et Don. 1963 ďalej rozširuje z platenej stránky "PPP-Index" (deutschesfachbuch.de).
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. einsteinii Frič ex Backbg. v. rubriviridis (Frič & Kreuz ex Backbg.) Buin. & Don. = einsteinii f. rubriviridis";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. einsteinii;
Podľa rozporných záznamov v IPNI (GCI) Buning a Donald publikovali kombináciu na báze rozšíreného popisu R. einsteinii z roku 1949 a súčasne na báze Frič 1931 ?. Neúplne dvojznačne je v mene uvádzaný orig. popis autorstva rubriviridis, ktorý by mal byť "Frič ex Backeb.", hoci autorom popisu var. rubriviridis je Backeberg;
Fearn & Pearcy 1981 - "R. einsteinii v. rubriviridis (Frič & Kreuz. ex Backbg.) Buin. & Don. = einsteinii f. rubriviridis"
sign.: #

syn.1a.: Mediolobivia einsteinii var. rubriviridis AVF.....(hort.)

pub.: L. Fischer, CD Kaktusy Květy 2015


foto 1., 1a.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy květy 2015 LF
(Mediolobivia einsteinii v. rubriviridis AVF);.....V prílohe - FischerCD7 @/ Mediolobivia einsteinii v. rubriviridis AVF..jpg, FischerCD7 @/ Mediolobivia einsteinii v. rubriviridis AVF.jpg
Comment.: žltý kvet, červenejúce telo =, AVF - pôvod rastl. materiálu A.V.Frič

syn.2.: Cylindrorebutia rubriviridis.....(Donald, cit. Anderson)

pub.: Donald, p.77 (cit.) - "Vyskytujú sa tiež zámeny (L. schmiedcheniana) s Cylindrorebutia rubriviridis, ktorá má ale silnejší kmeň a podstatne hustejšie otrnenie";
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;

Rebulobivia rubriviridis.....(cit. Anderson)

pub.: #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;

Rebutia rubriviridis.....(cit. Anderson)

pub.: #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;

syn.3: Rebutia rubriviride Frič n. n. 1932

pub.: A. V. Frič, Kaktusář, #, 1932
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [ ], podľa červenejúcej farby tela, lat. rubriviridis, rubroviridis = červenasto-zelený
sign.: Donald, p.75 (Šubík, Pažout, Succulenta, 1971 - Frič orig.) - Telo 30mm široké, 200mm vysoké. Epidermis matne zelená až fialová. Tŕne so zosilnenou bázou, hnedé až červenohnedé, 13 okrajových, pektinátnych, dlhých 6mm, 7-8 stredných, dlhých 12mm. Kvety 25-30mm široké, 20-25mm dlhé, širšie petály, zlatožlté. Červenohnedá vlna v pazuchách. Plod a semená ako u typu.

Rebulobivia rubriviride Frič 1932 n. n.

pub.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis, 1935, pol. 549
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

Cylindrorebutia rubriviride n. n. 1936

pub.: A. V. Frič, Modrý seznam, 1936, pol. 324/10
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

Cylindrorebutia rubriviride Gruppe n. n.

pub.: A. V. Frič, Modrý seznam, 1936, pol. 71/2, 337/23, 338/24, 339/25

syn.4.: Rebutia schmiedcheniana var. rubriviride....(#, sensu Backeb.)

pub.: #, hort. ?.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Hort. kombinácia možná po roku 1956, po popise Fričových foriem R. einsteinii pod M. schmiedcheniana Backebergom.

syn.5.: Mediolobivia einsteinii f. rubriviride.....(sensu Frič, Donald)
syn.5a.: Mediolobivia einsteinii f. rubriviride AVF.....(hort., Fischer)

pub.: #, hort. ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: prívesok AVF má vyjarovať identitu Fričovej n. n.
merc. Fischer: LF 2007 S-41ME (M. einsteinii f. rubriviride);  LF 2010 S-85ME, LF 2011 S-145ME (M. einsteinii f. rubriviride AVF);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. einsteinii f. rubriviride);

syn.6.: Rebutia einsteinii var. atrovirens Frič

pub.: A. V. Frič, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. einsteinii v. atrovirens Frič =? einsteinii f. rubriviridis ";

colls. Frič: Frič 549 (typ); Frič 324/10 + Gruppe (formy) - Frič 71/2, Frič 337/23, Frič 338/24, Frič 339/25 (rubriviride); 
colls. Rausch: WR 163 (rubriviridis -> einsteinii v. atrovirens - einsteinii v. atrospinosa typ);


collp.:

rubroviridis
(pozri - rubriviride, rubriviridis)

Rebutia einsteinii Frič var. rubroviridis (Frič ex Backeb.) Buin. et Don. 1963.....(hort. mut.)
Mediolobivia schmiedcheniana var. rubriviridis (Frič) Backeb. 1956.....(IPNI mut.)

adnot.: Rozširovaná podoba publikovaného mena z platenej (5.0 € / mesiac) stránky "PPP-Index" (deutschesfachbuch.de) na podklade šírenia v databáze IPNI (GCI).
 top of page