main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
einsteinii steineckei
(pozri - einsteinii_s) (pozri - schmiedcheniana_s)
  • Rebutia einsteinii Frič f. steineckei (Backeb.) Donald 1976
stat.comb.: J. Donald, Ashingtonia, 2: 112, 1976 / Ashingtonia, 2 (6): 112, 1976 /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
IPNI (GCI) - R. einsteinii Frič ex Kreuz. & Buining f. steineckei (Backeb.) Donald -- Ashingtonia 2(6): 112. 1976
IPNI (IK) - R. einsteinii Frič f. steineckei (Fric. ex Backeb.) Donald -- Ashingtonia 2(6): 112. 1976
adnot.: Podľa záznamov v IPNI (GCI) Buining a Donald publikovali kombináciu na báze rozšíreného popisu R. einsteinii z roku 1949, podľa O. Šídu a IPNI (IK) na báze einsteinii Frič 1931 ?. Údaj o autorovi orig. popisu steineckei by mal byť "Backeb.", hoci "Frič ex Backeb." lepšie vyjadruje spojenie na identitu steineckei Frič n. n..
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. einsteinii Frič ex Backbg. f. steineckei (Frič & Kreuz. ex Backbg.) Buin. & Donald (1956) Descr. cact. Nov. 30";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/ein13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.:
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 26. Einsteinii, spec. 75b.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 2. Einsteinii, species 1b.

cat.: (einsteinii)
adnot.: Backeberg - gen. Mediolobivia subgen. Pygmaeolobivia, series Conoideae Backeb.;
Pilbeam, 1997 - R. ensteinii v. steineckei, R. schmiedcheniana v. steineckei (pôvod ?) a R. steineckei - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. einsteinii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. einsteinii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. einsteinii Frič pre členenie R(AMS);

bas.: Mediolobivia schmiedcheniana (Köhler) Krainz var. steineckei Frič ex Backeb. 1956
bas.: Mediolobivia schmiedcheniana var. steineckei Frič & Kreuzgr. ex Backbg.

descr.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 1: 30, 1956
IPNI (GCI) - schmiedcheniana var. steineckei Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 30. 1956
typ.: Frič 550
nom.: [šmídcheni-ána štajneke-i], prevzaté z R. steineckei Frič n. n.
adnot.: Don., p71 - prvotný publikovaný tvar mena Backebergom;
Fearn & Pearcy 1981 - "M. schmiedcheniana v. steineckei Frič & Kreuzgr. ex Backbg. = R. einsteinii f. steineckei";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/ein13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Backeb., KL 66, p.272 - "steineckei (Frič) Backeb." - voči zákl. popisu M. schmiedcheniana - Telo čisto zelené; Tŕne trochu dlhšie, odstávajúce a hustejšie; Kvet malý, čisto žltý.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1956 #)
merc.: (pozri - syn. & colls.)

Rebutia schmiedcheniana var. steineckei....(hort. sensu Backeb. 1956)
Rebutia schmiedcheniana var. steineckei Frič....(hort.?)

comb.: # ?. Hort. kombinácia možná po roku 1956, po popise Fričových foriem R. einsteinii pod M. schmiedcheniana Backebergom.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. schmiedcheniana v. steineckei Frič = einsteinii f. steineckei" - mix;
Cactus Club Hokuriku 2004 - neúplne a chybne ako "R. schmiedcheniana v. steineckeri Krainz = einsteinii"
syn.1.: Rebutia einsteinii Frič var. steineckei (Backeb.) Buin. et Don. 1963
stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 101, 1963
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
IPNI (GCI) - R. einsteinii Frič ex Kreuz. & Buining var. steineckei (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 101. 1963
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. einsteinii Frič ex Backbg. v. steineckei (Frič & Kreuz. ex Backbg.) Buin. & Donald = einsteinii f. steineckei";
O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/ein13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. einsteinii
Podľa záznamov v IPNI (GCI) Buining a Donald publikovali kombináciu na báze rozšíreného popisu R. einsteinii z roku 1949 a podľa O. Šídu na báze einsteinii Frič 1931 ?. Údaj o autorovi orig. popisu steineckei by mal byť "Backeb.", hoci "Frič ex Backeb." lepšie vyjadruje spojenie na identitu steineckei Frič n. n..

Mediolobivia einsteinii var. steineckei.....(hort. sensu Donald 1963)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. einsteinii v. steineckei);
merc. Bercht: LB 2008 S 3139 (med einsteinii v. steineckii AVF);

Cylindrorebutia einsteinii var. steineckei.....(cit. Anderson)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;

syn.2.: Mediolobivia einsteinii f. steineckei.....(hort. sensu Donald 1976)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1., 2., 3.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 166, 167, 219)
(Mdl. einsteinii f. steineckei, AVF);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 166.jpg, 167.jpg, 219.jpg
Comment.: tri snímky exempláru - výrazne tmavožltý kvet, otrnenie rel. husté a krátke prevážne sivohnedasté mierne viac odstávajúce na temene, telo guľovité ako u aureiflora - celkovo odlišné všetkým popisovaným údajom Steineckei (pozri - bas., syn.2), čo ale vzhľadom na veľkú premenlivosť druhu nemusí byť nič zvláštne.
merc. Fischer: LF 2007 S-43ME (M. einsteinii f. steineckei);  LF 2010 S-87ME (M. einsteinii f. steineckei AVF);

syn.3.: Rebutia steineckei Frič 1932 n. n.

pub.1: A. V. Frič, Kaktusář, 3: 16, 1932
pub.2.: A. V. Fric, Möllers Deutsch. Gartner-Zeit., 47. 422, in obs., nomen., 1932
IPNI (IK) - steineckei Frič -- in Mollers Deutsch. Gartner-Zeit. 1932, xlvii. 422, in obs., nomen.
nom.: /K. Steinecke, pestovateľ kaktusov z Ludwigsburgu pri Stuttgarte, Nemecko/
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. steineckei Frič nomen nudum (1932) Mollers Deutsch Gartner Zeit. 47 422 = ?";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. einsteinii;
Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené deformovane "R. steineckeri Fric & Kreuz. n. n. Fric 323, 326, 327" (pozri - kombinácia pod Cylindrorebutia);
sign.: Donald, p.74 (Šubík, Pažout, Succulenta,1971 - Frič orig.) - Telo 20-25mm široké, 100-200mm vysoké. Epidermis tmavo zelená až fialová. Tŕne so zosilnenou bázou, hnedé až sivé, 15 okrajových, dlhých 5mm, 6 stredných, dlhých 10-14mm. Kvety 25mm široké, 20mm dlhé, širšie petály, zlatožlté. Tmavohnedá vlna v pazuchách. Plod a semená ako u typu.

Cylindrorebutia steineckei Frič et Kreuz. n. n. 1936

pub.: A. V. Frič, K. G. Kreuzinger, 1936, pol. 550
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;

colls. Frič: Frič 550 (Frič ex Backeberg typ), Frič 323, Frič 326, Frič 327;


collp.:

 top of page