return to the main list
WR 654a (R 654a)
(spegazziniana boliviana WR) 
(pozri - Rausch_s) (pozri - spegazziniana) (pozri - spegazziniana_s)
(pozri - boliviana_s) (pozri - Sama)

coll.: W. Rausch, Bolívia, Tarija, (Iscayachi ? #), Sama, #

Rebutia spegazziniana (large form)......(Rausch prov., dat. www.rebutia.ru 2006)
Rebutia spegazziniana var. boliviana n. n......(n. n. Rausch ?, dat. SuccSeed 1998)
Rebutia spegazziniana 'var. boliviana n. n.' (spegazziniana small form).....(hort., dat. SuccSeed 2002)

adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - v zozname "R" poľných čísel neobsahuje;   SuccSeed (Winberg) - Takto označený a pomenovaný nález WR 654a bol uvedený až v katalógu 1998. Odlišný nález WR 654 od Iscayachi bol označený "pseudominuscula var.", neskôr W. Rauschom popísaný ako Rebutia wahliana (tam). Pozri tiež lokality a popisy rovnako identifikovaných zberov.
Polevyje nomera (www.rebutia.ru) 2006 - (WR dat. - R. spegazziniana (large form), loc. - Bolivia, Tarija – Iscayachi - Tarija, Sama);
sign.: J. Pilbeam 97 - (WR- dat. "veľká forma" spegazziniana);  (SS 98 - 2002) - malá forma, oranžovo-červené kvety; Posledný údaj je v podstatnom rozpore so skorším údajom Pilbeama.


foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. spegazziniana v. boliviana WR 454a);.....V prilohe - jnotias @/ 38004423IZUUia_ph.jpg
foto 2.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/ Rebutia/Lobivia >>)
(R. spegazziniana v. boliviana WR 454a);.....V prilohe - jnotias @/ 150803134lfYvJz_ph.jpg
Comment. foto 1, 2:?? pravdepodobne WR 654a. Telo a kvet char. formy R. spegazziniana. Porovnaj tiež identické rastliny na fotos rovnakého autora - FR 341a ("R. mamillosa v. australis") a FR 1138 ("R. mamillosa v. orientalis").
foto 3.: Mats Winberg, SuccSeed, 2010 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 2521)
(Rebutia spegazziniana 'v. boliviana n. n.' WR 654a);.....V prilohe - #
foto 3.: Mats Winberg, SuccSeed, 2016 - www.succseed.com (Seeds-Cacti > Rebutia > find article 2521)
(R. spegazziniana 'v. boliviana n. n.' WR 654a) 2521;.....V prilohe - #
Comment.: foto #
merc. SuccSeed: SS 98-1155, SS 99-1236 (Rebutia spegazziniana v. boliviana n. n. WR 654a );  SS 2002 S-1287,.., SS 2010 S-2521 (R. spegazziniana 'v. boliviana n.n' WR 654a, Sama, Tarija, Bol) small form, orange-red fl.;
merc. Bercht: LB 2008 S 3795 (reb spegazziniana WR 0654a Iscayachi);

collp.: Šuba, KE - (orig. SuccSeed 99 S-1236 - Rebutia spegazziniana v. boliviana n. n. WR 654a);
sign.: (Výsev 2000)1,5 roka - Telo guľovité až krátko predĺžené, matne lesklo zelené, červenejúce; Areoly  malé, hnedé, oválne; Tŕne viacmenej priliehavé, rel. husté, ohnuté, na temene odstávajúce, žltkasto biele; Stredové chýbajú; (typ. char. spegazziniana)
foto 1.: Šuba, 5279/29A (2 dole vpravo) - 2001-5-1;.....V prílohe -
 top of page