return to the main list
Betanzos

1. Betanzos, Bolívia, dep. Potosí, prov. Saavedra, - obec 32km východne od Potosí, na hl. ceste Potosí - Sucre..

Z blízkosti Betanzos pochádzajú nálezy:   KK 1695 (potosina Knize n. n.),  KK 2036 (spec.), RH 864 (atrovirens haefneriana), RH 865 (fiebrigii), RH 866 (atrovirens), SE-109A (potosina),
Nález SL 65c (potosina) iba predpokladane tiež z tejto lokality - L. Fischer však uvádza "východne od Culpina" a tiež Betanzos s odlišnou identifikáciou (atrovirens v. haefneriana), ktorá sa môže skôr týkať nálezu SL 63g (atrovirens v.);
Údajne z blízkosti tejto lokality pochádzajú aj bližšie neautorizované nálezy:   R. raulii (merc. Haage) a R. fulviseta (merc. MG).
Neurčito od Betanzos pochádza nález: KK 2035 (spec., atrovirens),
V oblasti západne od Betanzos, medzi Potosí a Betanzos, je údajne lokalita nálezov: KK 1517 (residua Knize n. n.), KK 1520 (potosina Knize n. n.).
E. Heger 10km juhozápadne od Betanzos (Chaqui, 20km východne od Potosí) nález Chaqui III Heg (Rebutia spec. nova) =? Heg 89-175 (knizei).

 
Aylostera spec. Betanzos

Aylostera spec. Betanzos.....(hort., Fischer)

adnot.: Pozri všetky nálezy pravdepodobných Ayloster z okolia Betanzos. Pravdepodobne materiál rovnakého pôvodu (Kníže?) je šírený najčastejšie v doleuvedených skomolených alebo upravených podobách - spec. Betamos, Betamos KK, Batanzas, Betanzas, Betanzoos, ....


foto.: (pozri pod Betamos - AGY, Rebutialand)
merc. Fischer: LF 2007 S-114AY, LF 2010 S-271AY, LF 2011 S-287AY (Aylostera spec. Betanzos);
spec. Betamos
(pozri - Betanzos) 
Aylostera spec. Betamos.....(ambig., hort. mut. loc.)

adnot.: Skomolené  meno lokality Betanzos, dep.Potosí, Bolívia. Pozri všetky zbery pravdepodobných Ayloster z okolia Betanzos.


foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(Rebutia sp. BETAMOS);.....V prilohe - Agocs @/
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=525)
(R. sp. BETAMOS) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: Loc. ?? Veľmi podobné charakteristike Knížeho R.(A.) residua (KK 1517) z okolia Betanzos.
merc.: Jec 2000 S-R 409 (A. spec. Betamos);
spec. Betamos KK
(pozri - Betanzos) (pozri - Kníže_s)

Aylostera spec. Betamos KK.....(ambig., hort. mut. loc.)

adnot.: Skomolené meno lokality Betanzos, dep. Potosí, Bolívia. Niektorý z Knížeho zberov Aylostera z blízkosti Betanzos KK 1695 (potosina n. n.), KK 2035, KK 2036. Z oblasti Potosí - Betanzos pochádzajú  zbery KK 1517 a KK 1520. Pozri tiež adnot. pri heslách "raulii" a "fulviseta".
merc.: Rus 2000 R (Aylostera sp. Betamos KK);

Batanzas
(pozri - Betanzos) (pozri - raulii)

Mediolobivia raulii, Batanzas.....(mut. loc.)

adnot.: V katalógu rastlín firmy Haage uvedená netypická severnejšia lokalta pre Rebutia (Mediolobivia) raulii, resp. iná forma R. atrovirens.
merc.: Haage 99 R (M. raulii, Batanzas);

Betanzoos
 top of page