main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
vulpina
(vulpes Ritter)
(pozri - vulpina_s) (pozri - vulpes_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - fiebrigii_s?)
(pozri - deminuta_s)
  • Rebutia vulpina Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Succulenta, 56: 3; 66, 1977 / Succulenta (Netherlands) 56 (3): 66, 1977 /
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 56(3): 66. 1977
IPNI (IK) - in Succulenta, 56(3): 66 (1977).
add.descr.: F. Ritter, Succulenta, 56: 8; 191, 1977 (foto)
typ.: FR 939
nom.: podľa otrnenia, lat. vulpinus - hrdzavý, líščí; lat. vulpes - líška;
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. vulpina Ritter (FR 939) (1977) Succulenta.56 66" - loc.: Chuquisaca, Cinti - nepresne, tax.: Rebutia Section I Aylostera;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/vul1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.;
O. Šída, 2008 (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_vulpina) -> katalógový list;
Šída, Atlas kaktusů XXI., p.30, 2006 -> text, foto 2., 3.;
Šída, RR 97 - hrubšie otrnená rastlina so širším guľovitým telom, odstávajúcimi bielymi a hrdzavými až hnedočervenými tŕňmi. Kvety R. vulpina a R. fusca takmer zhodné.
Donald, p.116,117 - Telo odnožujúce, 30-50mm priemer. Epidermis zelená. Rebier asi 20, rozlož. do bradaviek asi 1,5-2mm vysokých. Areoly okrúhle, 1-1,6mm dlhé, s bielou vlnatou plsťou, vzáj. vzdialené 2-3mm. Tŕne drsné. Okrajových 10-14, málo odstávajúce, tenšie biele, ostatné hnedé. Stredových až 7, dlhé 3-15mm, hnedé. Kvety 25-30mm dlhé. Perikarp bielo vlnatý s bielymi štetinami. Čnelka zrastená 5-6mm. Nektár. stružky 0,5-1mm dlhé. Kv. rúrka 3mm? dlhá, holá. Nitky biele, bez medzery v nasadení. Čnelka belavá, 3-4 ramenná. Okv. lístky tupo kopijovité, karmínové so šarlátovou špičkou, 16-20mm dlhé, 5-7mm široké. Semená 1,2mm dlhé, jemne bradavkovité.
Donald, p.117 - dodatočné Ritterove čb. foto v Succulenta, 56: 8; 191, 1977, ukazuje dlho otrnenú rastlinu, oproti krátkotrným  rastlinám, ktoré sa pod týmto menom nachádzajú v kultúre;
Poznámky u novších nálezov ukazujú na premenlivý charakter otrnenia, od tuhého krátkeho až po dlhšie odstávajúce;
foto 1.: (orig. pub. add. descr. 1977) - F. Ritter in Succulenta, 56: 8; 191, 1977
(R. vulpina);
foto 2.: Malcolm Holloway, 2000 - website.lineone.net/~cinni/home.htm
(R. tarvitensis FR 773);.....V prílohe - Holloway @/ Rtarvitensis.JPG
Comment.: ??, = vulpina. Na snímku s istotou nie je R. tarvitaensis FR 773. Pozri údaje (Donald) pod R. tarvitaensis a informácie o zámenách s R. fusca, a vzájomne medzi R. fusca a R. vulpina. V roku 2007 stránka zrušená.
foto 3.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. vulpina);.....V prilohe - jnotias @/ 342532129cFhYic_ph.jpg
Comment.:
foto 4., 5.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XXI., p.30, 2006
(R. vulpina; V. Šeda & Abra de Sama, 3650m);.....V prílohe - Atlas @/, Atlas @/
Comment.:
foto 6.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen & seite 42 >> find item - al) detail;
(R. Vulpina);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_vulpina.jpg
Comment.:
foto 7.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. vulpina) id=105069;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb199.jpg
Comment.: =
foto 8: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia list >> find item al)
(R. vulpina);.....V prilohe - Snowarski @/ 060526-7670.jpg
Comment.: = forma zodpovedajúca popísanému typu
foto 9.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(R. vulpina);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 8.)
foto 10.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. vulpina);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_vulpina_1.jpg
merc.: CaHe 2000 S-R5326 (R. vulpina);     SGC 2000 R-62728 (R. vulpina) 24.50;    Pan 2000 R-3275 (R. vulpina);
merc. Odehnal: JO 2005 S-343 (R. vulpina);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00831, AWK 2009 S (R. vulpina);

tax.: Šída, 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 16. Spegazziniana, species 45.
         Šída(prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 9. Spegazziniana, species 3.

cat.: katalógový list
adnot.: F. Ritter, členenie 1980 - v línii 7, s vedúcim druhom R. kupperiana;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. spegazziniana Bkbg. ako návrh alternatívneho mena pre A. spegazziniana (Bkbg.) Bkbg., R. fusca Ritt., R. vulpina Ritt., R. sanguinea Ritt., R. minutissima Ritt. a R. robustipina Ritt. (??);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. spegazziniana;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je R. vulpina synonymom uznaného druhu R. spegazziniana Backeb. 1933 (spec. 35) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Aylostera spegazziniana vulpina;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.46., A. vulpina (Ritt.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. vulpina;

syn.1.: Aylostera vulpina (Ritter) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2779. 2011 [Dec 2011]
bas.: Rebutia vulpina F. Ritter, Succulenta 56(3): 66. 1977.
typ.: Bolivia. Tarija, Méndez, west of Tarija, 1959, Ritter 939 (holotype, U; isotype, SGO-124606).

Aylostera vulpina.....(hort.)

pub.: hort. (sectio Aylostera, pozri - colls. RH, RW)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 2.: Z. Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone/ (Cactusbase, A >> find item - al)
(A. fusca);.....V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_fusca___.jpg
foto 2.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > fusca)
(A. fusca) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_fusca___.jpg
foto 2.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > fusca)
(A. fusca) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_fusca___.jpg
Comment.: ??, => A. vulpina ?
merc. Chrudim & other: ChK 91p283.5, 98p283.50 (A. vulpina);  DKE 98 S-122 (A. vulpina); Rus 2000 R (A. vulpina); KK-DK 2001, 2002 S-6.57 (A. vulpina);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'vulpina'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al, 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'vulpina' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.2.: Mediolobivia vulpina.....(hort. mix. gen.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: V katalógoch Chrudim ChK chybne pod Mediolobivia. Paralelne iba raz (1991) a neskôr už v katalógoch ChK opravené, správne pod Aylostera.
foto 1.: Marek Snowarski in Atlas roslin, 2008 - kaktusy.atlas-roslin.pl (kolekcia list >> find item al)
(M. steinmannii);.....V prilohe - Snowarski @/ 070602-8316.jpg @/ -8317.jpg
Comment.: ??, = R. (A.) vulpina
foto 2.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(M. rulpina);.....V prilohe - Bautzen_M @/ 35.jpg
foto 2.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. rulpina);..... V prílohe - Monska11_M @/ 41_slideshow.jpg
foto 2.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. rulpina) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia rulpina.jpg
Comment.: = R. vulpina
merc. Chrudim: ChK 88p3387 - 91p3387.0 (M. vulpina);

syn.3.: Rebutia fiebrigii var. vulpina.....(hort.)

pub.: katalog Uhlig - [R. fiebrigii v. vulpina], orientačná poznámka o zaradení materiálu A. vulpina FR 939. Možná zámena identít s fiebrigii "vulpes" ithyacantha.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.4.: Rebutia vulpes.....(n. prov. Ritter)

pub.: F. Ritter (pozri - colls. typ. FR 939)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: lat. vulpes - líška, v prenesenom význame vzhľad otrnenia ako líška (vulpes > vulpina, vulpispina), hrdzavý; provizórne meno pre zber FR 939.

colls. Ritter: FR 759 (aff. vulpina), FR 939 (typ), FR 939a (var.);
colls. Rausch: WR 860, WR 919;
colls. Kníže: KK 1978 (spegazziniana var., vulpina?);
colls. Ramirez: HR 6;
colls. Hillmann: RH 210, RH 211(RH 211a), RH 213(RH 213a), RH 938;
colls. Wahl: RW 239, RW 246;
colls. Odehnal: JO 374 (vulpina?);
colls. Šeda: SE 67 (spegazziniana aff. typ - vulpina?), SE 70 (fusca? - vulpina?), SE 213;
colls. Heřtus: PHA 519 (vulpina-> fusca);
colls. Bates: BB 1232.02;
colls. Blaczkowski: TB 193.4;


collp.:

vulvispina
(pozri - vulpina = vulpispina) (pozri - FR 939)

Aylostera vulpina FR 939 (vulvispina).....(hort. mix.)

adnot.: Zmutované alebo skomolené meno z katalógu Uhlig 2001, ktoré je tam spájané s R. vulpina FR 939.   Tu mal zostavovateľ katalógu evidentne na mysli významovo rovnaké meno "vulpispina" - lat. s hrdzavými tŕňmi". Okrem toho existujú tiež iné, podobne znejúce mená "Rebutia fulvispina n. n. L 920" (forma R. fiebrigii) a "Rebutia pulvispina n. n. KK 1568" (forma R. fiebrigii).

 top of page