return to the main list
vulpina_s

Výskyt mena vulpina:

nom.: [vulpína], podľa charakteristiky otrnenia, lat. vulpes - líška; vulpinus - líščí, hrdzavý
adnot.: doleuvedené mená a kódy sa týkajú jedného Ritterovho popisu

AYL
 top of page