return to the main list
WR 496 (R 496)
(pozri - Rausch_s) (pozri - spegazziniana) (pozri - spegazziniana_s)
(pozri - fusca ?) (pozri - fusca_s) (pozri - loc.?)

coll.: W. Rausch, Bolívia, dep. Tarija, Tarija, #, #

Aylostera =492 ......(ident. nom. Rausch, 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 4/1981)
Aylostera spegazziniana.....(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia (Aylostera) spegazziniana.....(Rausch, dat. Donald)
Rebutia spegazziniana.....(Rausch, dat. RM FND)
Aylostera fusca.....(hort., dat. GÖK 2000 / Fischer 2007) > ident.?

adnot.: Donald, p.115, 116 (WR 496 pri R. spegazziniana) cit. - "v kultúre bola často pod týmto menom R. fusca"; R. fusca patrí do blízkeho príbuzenstva R. spegazziniana;  W.Rausch, 1978 - identifikuje WR 496 ako zhodnú Aylostera s komplikovane identifikovaným nálezom WR 492, na rovnakom mieste označenú A. spegazziniana (BACKEB.). Nie ako fusca;   R. Martin, FND 2007 - (WR dat. - R. spegazziniana, loc.- Tarija, Tarija, #);
Lokalita ? - veµmi pravdepodobne západne od Tarija v okolí Iscayachi.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. GÖK: GÖK 2000 S-A 0212 (Aylostera fusca WR 496);
merc. Fischer: LF 2007 S-40AY, LF 2010 S-92AY, LF 2011 S-98AY (Aylostera fusca WR 496);

collp.:
 top of page