main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
wahliana
(pozri - spegazziniana_s) (pozri - pseudodeminuta_s)
(pozri - pseudominuscula ?) (pozri - deminuta) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia wahliana Rausch 1985
descr.: W. Rausch, Succulenta, 64: 257, 1985 / Succulenta (Netherlands) 64 (12): 257, 1985 /
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 64: 257, fig. 1985
IPNI (IK) - in Succulenta, 64(12): 257 (1985).
typ.: WR 654
nom.: [váhli-ána], /Rainer Wahl, Nemecko - pozri akronym "RW, W"/
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/wah1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.:(orig. pub. decr. 1985)
foto 2.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus Galleries, 2005 - www.ortegacactus.es/galleries/ (cact p-r >> find item)
(R. wahliana repetir) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_wahliana_repetir.jpg
Comment.: kupperiana?. Stránka v roku 2011 zanikla.
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
foto 4.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Wahliana);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_wahliana.jpg
foto 4.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Wahliana) detail
Comment.: najelegantnejšia trpaslíčia forma R. spegazziniana
foto 5.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. wahliana) id=105070;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb200.jpg
Comment.: =. Stránka zanikla.
foto 6.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R slides >> find item)
(R. whaliana);.....V prílohe - OrtegaCactus @/
Comment.: ?, bez kvetu, na ceduľke je meno "wahliana". Stránka v roku 2011 zanikla.
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02411 (R. wahliana);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 16. Spegazziniana, species 49.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 9. Spegazziniana, species 7.

cat.: ?
adnot.: W. Rausch (prov. dat.) - pred popisom R. wahliana hodnotil zber WR 654 ako formu / varietu R. pseudominuscula (pozri - Hunt 2006);
CITES CC, 1992 - priradenie ku R. pseudodeminuta; (??)
O. Šída 1997 - zaradenie do radu Spegazziniana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pseudodeminuta;
Hunt, 2006 - priradenie ku R. deminuta ssp. deminuta (Hunt, Taylor, Charles, The New Cactus Lexikon, 2006 - uznaný druh R. deminuta v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. deminuta ssp. deminuta a R. deminuta ssp. kupperiana);
KK Čelákovice, 2006 - zoznam meno neuvádza;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.47., A. wahliana (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. wahliana;

syn.1.: Aylostera wahliana (Ritter) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2780. 2011 [Dec 2011]
bas.: Rebutia wahaliana Rausch, Succulenta 64(12): 257. 1985. (meno uvedené s chybou!)
typ.: Bolivia. Tarija, at Cuesta de Sama, s.d., Rausch 645 (holotype, ZSS).

Aylostera wahliana.....(hort.)

pub.: #, hort. (pozri - colls. typ., WR, RW)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.1a.: Aylostera deminuta 'wahliana'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al, 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'wahliana' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.2.: Rebutia deminuta 'wahliana'.....(sensu Rausch, Hunt)

pub.: #, hort.; Jeden názor na synonymné postavenie a hodnotu mena wahliana;

syn.3.: Rebutia pseudodeminuta subsp. wahliana.....(sensu CITES & Anderson)

pub.: # (CITES 1992)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com (Galería del Socio IV-II >> find item)
(R. pseudodeminuta ssp. waghliana);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_A_pseudodeminuta_wahliana_04.jpg
Comment.: Stránka v roku 2008 zanikla.
foto 2.: Valentino Vallicelli, Cactus Art Nursery, 2007 - www.cactus-art.biz (ABC index, Rebutia >> find item - al)
(Rebutia kupperiana (syn. R. pseudodeminuta));.....V prilohe - Art-biz @/ Rebutia_kupperiana.jpg
Comment.: ??, non kupperiana; = wahliana. Na liste je uvedený zoznam synoným R. pseudodeminuta (sensu CITES & E.F.Anderson), obsahujúci taktiež R. wahliana - ktorá má najblížšie k príbuzenstvu R. spegaziniana..

syn.4.: Mediolobivia wahliana.....(hort., mix. gen.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: nesprávne zaradenie tejto Aylostery v niektorom katalógu
foto 1.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen M-N >> find item - al)
(M. wahliana);.....V prilohe - Bautzen_M @/ 51.jpg
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. wahliana);..... V prílohe - Monska11_M @/ 59_slideshow.jpg
foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. wahliana) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia wahliana.jpg
Comment.: červený kvet so široko okrúhlymi okv. lístkami, telo a otrnenie char. spegazziniana

colls. Rausch: WR 654 (typ);
colls. Wahl: RW 612;


collp.:

 top of page