main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
vallegrandensis
(pozri - vallegrandensis_s) (pozri - spinosissima_s) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia vallegrandensis Cárdenas 1970
descr.: M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal of America, 42: 1; 35-36, 1970 / 42. 35., 1970 /
IPNI (GCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 42: 35, fig. 12, 13. 1970
IPNI (IK) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 42: 35. 1970
typ.: Cárd. 6307 / coll: # /
nom.: podľa pôvodu, provincia Vallegrande, Bolívia.
Rozšírenie od juhozápadu dep. Santa Cruz smerom na severozápad. Názov miesta uvádza O. Šída "Valle Grande", ako je uvedené aj v Bot. slovníku pro pěstitele kaktusú a v mapách čs. výroby. Uvádzanie tohoto bolívijského mesta a provincie v britských mapách a literatúre (J. Donald) je správne "Vallegrande", zároveň s mestom "Pampa Grande", oboje v provincii "Vallegrande".    Mesto Valle Grande leží v rovnomennom údolí v východnej Salta - pravdepodobný zdroj chyby.
adnot.: Donald, p.103 - najsevernejší zástupca populácií R. spinosissima;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. vallegrandensis Card. (1970) Cact. Succ. J. Amer. 42 35" - loc.: Santa Cruz, Vallegrande, Candellaria, tax.: Rebutia Section I Aylostera;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/val1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Donald, p.103,104 - zdieľa množstvo znakov s R. spinosissima a R. pulchella. Telo so sviežo zelenou epidermis. Tŕne početné, štetinové, 3-10mm dlhé. Kvet veľkosťou podobný R. spinosissima, krátko rúrkovitý, takmer holý, malý, šarlátový.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1970)
foto 2.: in Cactusplace - members.nbci.com/cactusplace/rebutia_vallegrandensis.htm
(R. vallegrandensis);.....V prílohe - Cactusplace @/ Rebutia_vallegrandensis.jpg
Comment.: ? Jeden zo zberov, A. B. Lau - L 353 ?
foto 3., 4.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. vallegrandensis);.....V prilohe - Agocs @/, @/
foto 3., 5.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=581, 582)
(R. vallegrandensis) details, details;.....V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.: ? Jeden z oranžových nálezov, A. B. Laua
foto 6.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. vallegrandensis, AGY 519);.....V prilohe - Agocs @
Comment.: ? oranžový kvet
foto 7.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 7.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 7.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. vallegrandensis; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ vallegrandensis_8694z.jpg
foto 8.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. vallegrandensis) id=105067;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb197.jpg
Comment.:
foto 9.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Rebutia >> find item - al)
(R. megalacerisisis);.....V prilohe - Lakerveld9 @/ R_megalacerisisis (id=1156)
Comment.: červený kvet, púčiky a telo char. fiebrigii 'vallegrandensis', hnedé stred tŕne viac na temene.
merc. Mesa Garden & other: Lodé 99 S-1135 (NEW ! R. vallegrandensis; JJ);    MG 2000 S-1215.217, S-1215.217 (R. vallegrandensis) tiny stemmmed clumper;   Jec 2000 S-0 7342 (R. anllengrandensis? (vallegrandensis?); 158/97);
merc. Odehnal: JO 2005 S-342 (R. vallegrandensis);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01437, AWK 2009 S (R. vallegrandensis);
merc. Bercht: LB 2008 S 3812 (reb vallegrandensis VZ 0328 zuid Valle Grande bij Santa Ana 2710 m); LB 2008 S 3813 (reb vallegrandensis VZ 0330 Valle Grande - Pucara, 2740 m);  LB 2008 S 3814 (reb vallegrandensis VZ 0446 Pucara - Alto Seco, 2589 m);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 15. Spinosissima, species 41.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 8. Spinosissima, species 7.

cat.:
adnot.: CITES CC, 1992 - priradenie ku R. fiebrigii;
Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú "=status doubtful" ku menu R. vallegrandensis Card.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. fiebrigii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Aylostera vallegrandensis, spinosissima vallegrandensis;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.45., A. vallegrandensis (Cárd.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. vallegrandensis;

syn.1.: Aylostera vallegrandensis (Cárdenas) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2779. 2011 [Dec 2011]
bas.: Rebutia vallegrandensis Cárdenas, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 42: 35. 1970.
typ.: Bolivia. Santa Cruz, Valle Grande, near Candelaria on the way to Rio Piraymiri, 2000 m, s.d., Card. 6307 (holotype, LIL (Cárdenas Herbarium)).

Aylostera vallegrandensis.....(hort.)
Aylostera vallegrandensis (Card.) # comb. nud.

comb.: # comb. nud.?, hort.? (sectio, pozri - colls. L 353, WR 274, ...)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - nepresne "Aylostera vallegrandensis Card. = R. vallegrandensis" - Cárdenas popísal ako Rebutia!. F.& P. meno uvádzajú spôsobom, akoby už v roku 1981 existovala nejaká nuda kombinácia pod Aylostera, tj. ak áno, údaj je potom neúplný;
foto 1.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone/  (Cactusbase, A >> find item - al)
(A. vallegrandensis);.....V prilohe - Rovsek @/ Kartica_Aylostera_vallegrandensis___.html
foto 1.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > vallegrandensis)
(A. vallegrandensis) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_vallegrandensis___.jpg
foto 1.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > vallegrandensis)
(A. vallegrandensis) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_vallegrandensis___.jpg
foto.2.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2015 (item)
(Aylostera escrupula KK 1921)....V prilohe @/ aylostera-escrupula-kk-1921-20150515.jpg
Comment.: = forma A. vallegrandensis (Pasorapa?)
foto.3.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2019 (item)
(Aylostera escrupula KK 1921)....V prilohe @/ 20-aylostera-escrupula-kk-1921-20190521.jpg
Comment.: = forma A. vallegrandensis (Pasorapa?)
merc. Dv. Králové & other: Rus 2000 R (A. vallegrandensis);  Kud 2000 R (A. aulengrandensis) Kv. světle červený. R. kulovitá;  C-HBR 2001 S-6/03 (Aylostera aullegrandis);  KK-DK 2001 S-6.44 (A. vallegrandensis);   KK-DK 2001 R (A. vallegrandensis);  ChK 2004p283.10 (A. vallegrandensis);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'vallegrandensis'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al, 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'vallegrandensis' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.2.: Aylostera fiebrigii var. vallegrandensis.....(Hillmann)

pub.: R. Hillmann (pozri - colls, HS, RH)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. fiebrigii v. vallegrandensis de Pasorapa/Bol.);  RH 2009 DIV S (A. fiebrigii v. vallegrandensis de Pucara/Bol.); RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 1634);  RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 1637);  RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 1648); RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 1947e); RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 1955b); RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 1956b); RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 1957a); RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 1958b); RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 1963a);  RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 2367a);  RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis  RH 2368a);  RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 2369a);  RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 2371a);  RH 2008, 9, 10/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 2391); RH 2010/11 S (A. fiebrigii v. vallegrandensis RH 3076);
merc. Fischer: LF 2011 S-87AY (A. fiebrigii v. vallegrandensis LF446 Valle Grande - Pucara 2261m); LF 2011 S-88AY (A. fiebrigii v. vallegrandensis LF447A Santa Elena 2834m);

syn.3.: Rebutia fiebrigii 'vallegrandensis'.....(Winberg)

pub.: M. Winberg (pozri - colls. RH 807, SuccSeed); Jeden názor na synonymné postavenie a hodnotu mena vallegrandensis sensu CITES 92.; P. Klaasen 2011 použil (pozri - colls., S) meno "Rebutia (Aylostera) fiebrigii 'vallegrandensis'" deklarovane sensu Hunt. Taylor, Charles, 2006 pre svoje dva nálezy, ktoré sú ale pravdepodobne chybne identifikované formy R. ithyacantha (tam);
foto 1.: Paul Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Aylostera) fiebrigii 'vallegrandensis' S2475);......V prílohe - Klaasen @/ 6565550541_2628f95cd6_b.jpg
Comment.: ident.?, na prírodnom stanovisku, extrémne hrubo husto a tmavo otrnené telo, na temene hore odstávajúce tŕne hnedé, púčik červeného kvetu (= ithyacantha)
foto 2.: P. Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Aylostera) fiebrigii 'vallegrandensis' S2476);......V prílohe - Klaasen @/ 6565553013_07907dec11_b.jpg
Comment.: ident.?, na prírodnom stanovisku, extrémne hrubo husto a tmavo otrnené telo, na temene hore odstávajúce tŕne hnedé, kvet červenooranžový (= ithyacantha)

colls. # - Cárdenas: Cárd. 6307 (typ.);
colls. Rausch: WR 274, WR 923 (ithyacantha? - vallegrandensis?);
colls. Lau: L 323 (Don.? - fiebrigii), L 351 (pumila n. n.), L 351a, L 353;
colls. Swoboda: HS 242, HS 247;
colls. Hillmann: RH 807, RH 1634, RH 1637, RH 1648, RH 1947e, RH 1955b, RH 1955b, RH 1956b, RH 1957a, RH 1958b, RH 1963a, RH 2367a, RH 2368a, RH 2369a, RH 2371a, RH 2391, RH 3076;
colls.de Vries: VZ 328, VZ 330, VZ 446;
colls. Bates &&&: BLMT 204.01;
colls. Bates: BB 228.01, BB 243.01, BB 390.02;
colls. Heřtus: PHA 1430;
colls. Fischer: LF 446, LF 447A;
colls. Klaasen: S 2475 (fiebrigii 'vallegrandensis' -> ihyacantha), S 2476 (fiebrigii 'vallegrandensis' -> ihyacantha)
colls. Sochůrek: MS 654, MS 1894, MS 1896;


collp.: Duszko, KE - (orig. ? - Aylostera vallegrandensis);

sign.: Zodpovedá char. zberov L 323 alebo L 353 s prítomnosťou tmavších stredových alebo hnedo zašpicatených tŕňov.
foto 1.: Šuba, 3752/8-1996-7-4;.....V prílohe - Suba96_3752\vallegrande_DU.jpg

collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 93p266.5 - Aylostera pasorapa; 21 - J. Vysoudil, Trutnov); ---> vallegrandensis
sign.: (Výsev 1994) char. zhodná s R. vallegrandensis (spinosissima - fiebrigii)
sem.x: 1998, 2003, 2007, 2015, 2017
foto 1.: Šuba, 1143/8A (vľavo) -1998;.....V prílohe - Suba98_1143/L_353_93Ch.jpg
Comment.: Spoločne s A. vallegrandensis L 353 - ChK 93p (vpravo).
foto 2.: Šuba, 2008-5;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0172m_pasorapa.jpg
Comment:
anlengrandensis
(pozri - vallegrandensis)

Rebutia anlengrandensis.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: Skomolenina z katalogu semien Ječmínek (Jec 2000 S)

aulengrandensis
(pozri - vallegrandensis)

Aylostera aulengrandensis.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: Skomolenina z katalogu rastlín Kúdela 2000 (Kud 2000 R)

aullegrandis
(pozri - vallegrandensis)

Aylostera aullegrandis.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: druhostupňová skomolenina A. vallegrandensis z prvotnej skomoleniny "aulengrandensis" v katalógu semien Cactus-Hobby Brno (C-HBR S 2001).

megalacerisisis
(pozri - vallegrandensis)

Rebutia megalacerisisis......(hort. extra)

adnot.: jedno zo skupiny zvláštnych mien vo fotogalérii Rebutia na stránkach Lakerveld (NL) v roku 2009. Podľa snímku identifikované ako R. vallegrandensis.

 top of page