main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
teresae
(theresae)
(pozri - heliosa_s) (pozri - teresae_s) (pozri - theresae_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia heliosa Rausch subsp. teresae Kníže et al. 2006* / Kníže, Říha et Šeda 2006** /
descr.: K. Kníže, V. Šeda, J. Říha, Kaktusy, 42: 84, 2006 */ V. Šeda, J. Říha, Kaktusy, 42: 84, 2006 /
IPNI - subsp. teresae Kníže, Říha & Šeda -- Kaktusy (Brno) 42(3): 86 (84-86; figs.). 2006
adnot.: *dat. O. Šída, 2008, wikipedia, **dat. O. Šída, Atlas kaktusů XXIII., 25, 2008
typ.: SE 227
nom.: [terezé], /Teresa Ramirez/ orig. nom. K. Kníže
sign.: Říha, 2006 -> orig. text. descr.;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_heliosa_teresae)* -> katalógový list - kategorie Rebutia;
O. Šída, Atlas kaktusů XXIII., 25, 2008 ->
foto 1.: (orig. pub. descr. 2006)
foto 2.: Otakar Šída, in Wikipedia, 2006 - cs.wikipedia.org
(R. heliosa subsp. teresae);
foto 3.: Pavel Pavlíček in Atlas kaktusů XXIII., 25, 2008
(R. heliosa ssp. teresae; P. Pavlíček, Chrudim);.....V prilohe - Pavlicek @/
Comment.:
merc.:

tax. Šída (prov. - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 13. Heliosa,

cat.: katalógový list
adnot.: KK Čelákovice, 2006 - meno heliosa theresae ako synonymum R. heliosa Rausch pre členenie R(AMS); >> Meno heliosa theresae n. n. použil R. Hillmann pre nález RH 259, pričom je veľmi pravdepodobná (možná) zhoda s Knížeho nálezmi R. teresae n. n.;

syn.1.: Rebutia heliosa Rausch var. teresae (Kníže, Říha et Šeda 2006)*....(hort.)

adnot.: *O. Šída, 2006-2008, wikipedia
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. heliosa v. teresae) id=104932;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb062.jpg
Comment.: nešpecifikovaný materiál (pozri - colls., KK ? RH ?)
merc.: (pozri - colls. KK)

syn.2.: Rebutia teresae n. n......(n. prov. Kníže)

pub.: K. Kníže (pozri - colls. KK)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).

syn.3.: Rebutia teresae var. flavida.....(hort.?, n. n.?)

pub.: hort. (pozri - colls. KK 1724, Uhlig)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: prvotne bol zber KK 1925 označený Knížem ako forma nálezu KK 1724 ! Orig. mena "flavida" nie je overený.

syn.4.: Aylostera teresae flavida [deminuta].....(hort.)

pub.: katalog Uhlig, 2006 (pozri - KK 1724) - [R. deminuta], zaujímavá orientačná poznámka o zaradení materiálu KK 1724. V popisoch je tento popisovaný ako bielotrný.

syn.5.: Rebutia theresae.....(hort. mut., ambig.)

pub.: hort. mut., A.Wessner (Wessner Kakteen 2006-2009)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [Tcherezé], pozmenené meno /Teresa -> Theresa/. Pre nález KK 1925 používané pestovateľmi obidve formy mena teresae / theresae.
foto 1.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(Rebutia Theresae);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_theresaes.jpg
foto 1.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Theresae) detail
Comment.: pravdepodobne KK 1925 alebo tiež KK 1724
merc. Mesa Garden & other: Lodé 99 S-1133 (Rebutia theresae; AG+BUG);
merc. A. Wessner: AWK 2009 S (Rebutia theresae);

Aylostera theresae.....(hort. mut, ambig.)

pub.: hort. mut.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Najpravdepodobnejšie niektorý z dvoch Knížeho nálezov R. teresae, ktoré sú šírené často pod touto RH mutáciou mena. Vylúčené nie sú ani iné nálezy heliosa  v. theresae;
L. Fischer 2008 (pozri - colls. RH)
foto 1.: Achim Baeuckert in G. Thater Database, 2004 - www.cactaceae.net (fotodatabáza >> find - Aylostera id=6639)
(A. spec.);.....V prilohe - Baeuckert @/ spec_m_teresae.jpg
foto 2.: Achim Baeuckert in G. Thater Database, 2006 - www.cactaceae.net (fotodatabáza >> find - Aylostera id=13558)
(A. spec.);.....V prilohe - Baeuckert @/ spec_m_teresae1.jpg
Comment.: na snímkoch je podľa použitého mena súboru pravdepodobne jeden z Knížeho nálezov (teresae n. n.)
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00061 (Aylostera theresae);

syn.6.: Aylostera heliosa subsp. theresae.....(mut., Hillmann)

pub.: hort. mut., (SuccSeed 1997, Hillmann 2008, pozri - colls. RH, KAS, TB,)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Status zástupcov skupiny Heliosa - A. heliosa ssp. heliosa, ssp. cajasensis, ssp. condorensis, ssp. solisioides, ssp. theresae
merc. Hillmann.: RH 2008, 2009 S (A. heliosa ssp. theresae RH 259); RH 2008, 2009 S (A. heliosa ssp. theresae RH 1028);

syn.7.: Rebutia heliosa var. theresae.....(hort. mut., sensu Hillmann)

pub.: #, hort. mut.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: niektorý z  nálezov RH alebo novší. Zhoda s materiálom popísanej R. h. var. teresae je tu predpokladaná. Lokalita takmer zhodná.
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. heliosa var. theresae);..... V prilohe - jnotias @/ 151076237pYoqBe_ph.jpg
Comment.: na snímku je najpravdepodobnejšie RH 259 (heliosa theresae n. n.)
foto 2.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2008 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Rebutia 1 >> find item - al)
(R. heliosa v. theresae KAS 332);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.:
merc.:

Aylostera heliosa var. theresae.......(hort.)

pub.: katalogy L.Fischer, R. Wahl
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Fischer: LF 2011 S-139AY (A. heliosa v. theresae KAS 165 Junacas 2500m);

colls. Kníže: KK 1724 (teresae n. n., v. flavida), KK 1925 (teresae n. n.);
colls. Hillmann: RH 259 (?, heliosa v. theresae n. n.), RH 1021 (?, heliosa v. theresae), RH 1028 (?, heliosa v. theresae);
colls. Wahl: RW 682;
colls. Šeda: SE 227 (teresae typ);
colls. Kasperski: KAS 165, KAS 332 (?, heliosa v. theresae);
colls. Blaczkowski: TB 204.3 (?, heliosa v. theresae), TB 206.3 (?, heliosa v. theresae);
colls. Fischer: LF 1212 (A. theresae);
colls. Sochůrek: MS 1495 (heliosa ->, LF 1212);


collp.:

 top of page