main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
flavistyla versus flavistylus
(pozri - flavistyla_s) (pozri - flavistylus_s) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - albipilosa_s)
(pozri - deminuta_s)
  • Rebutia flavistylus Ritter 1978 (1980*)
*emend.: F. Ritter - Kakteen in Südamerika, 2: 615, 1980
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. flavistyla)
Descr. - F. Ritter, Ashingtonia, 3 (1): 12, 1978 (as "Rebutia flavistyla" - edit. mend.)
nom.: lat. stylus = stilus - čnelka, flavistylus - so žltou (bledo žltou) čnelkou; flavus - bledo žltý.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/fla1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_flavistylus) -> katalógový list - kategorie Rebutia;
Šída, Atlas kaktusů XXI., p.27, 2006 -> text & foto 2., 3.;
Šída, Rod Rebutia, 1997 - telo plocho guľovité, areoly oválne, žltkasté, neskôr biele. Tŕne početné, jemné, žltkasté, neskôr biele, úplne zahaľujúce telo. Samosprašné kvety sú oranžové s tenkou stopkovitou rúrkou a s sírovo žltou čnelkou (charakteristický znak). Plod guľovitý, svetlo zelený. Semená čiernohnedé, jemne hrboľaté.
foto 1.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 1997, p.54 - ČB;
(R. flavistylus);
foto 2.: Pavel Pavlíček, Atlas kaktusů XXI., p.27, 2006
(R. flavistylus; P. Pavlíček);.....V prílohe - Atlas @/
foto 3: Václav Šeda, Atlas kaktusů XXI., p.27, 2006
(R. flavistylus; V. Šeda);.....V prílohe - Atlas @/
foto 4.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. flavistylus);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_flavistylus_1.jpg
merc.Chrudim: ChKp2006 5045.00 (R. flavistylus);
  • Rebutia flavistyla Ritter 1978 nom. err.
descr.: F. Ritter, Ashingtonia, 3 (1): 12, 1978 (edit. mend.)
IPNI (GCI) - flavistyla F.Ritter -- Ashingtonia 3(1): 12, fig. 1978
IPNI (IK) - flavistyla F.Ritter -- Ashingtonia 3(1): 12. 1978
typ.: FR 756
nom.: publikované meno s chybou (tlačová chyba). "Stila" alebo "styla" v pôvodnom Ritterom určenom význame neexistuje. S odlišným významom "kvapka = kvapkať" existuje podobné grécke "stilla - stilló". Pozri rekorigované -> flavistylus (1980).
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. flavistyla Ritter (FR 756) (1978) Ashingtonia 3 12" - loc.: Tarija, Tarija - nepresne, tax.: Rebutia Section I Aylostera;;
sign.: Donald, p.91 - telo sivozelené, málo odnožujúce, dosť nízke, plocho guľovité, dorastajúce do priemeru až 70mm a 40mm výšky. Bradavky ďaleko vyčnievajúce s veľkými bielymi areolami ako u R. albiareolata. Tŕne vlasové, biele alebo žlté a bielou špičkou, navzájom prepletené. Kvety svetlo oranžové. Kv. rúrka dlhá, tenká, bledo lila. Plod červenkasto purpurový - typický pre R. pseudodeminuta s.s.
Don., p.98 - v kultúre určité podobnosti s orig. popisom R. albipilosa. Podľa výskumov kvetov a semien má postavenie medzi populáciami R. pseudodeminuta a R. fiebrigii.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1978)
foto 2.: Georges Bonnefoi, 2000 - www.cactuspro.com/images/img245.jpg
(R. flavistyla);.....V prílohe - Cactuspro2 @/ img245.jpg
foto 3.: M. Anderson, Page5, 2000 - www.miles2go.com/img/7476.jpg
(R. flavistylla);.....V prílohe - Page5 @/ 7476.jpg
foto 4.: CaSu, J. M. Solichon - members.nbci.com/cacti_succu/rebutia_flavistyla.JPG
(R. flavistyla; Jardin Exotique de Monaco, JEM 20699);.....V prílohe - CaSu @/ rebutia_flavistyla.JPG
foto 5.: C. N. Davies, 2001 - #
(R. flavistyla);.....V prílohe - Davies @/ R_flav.jpg
foto 6.: Astrophytum, Brno, 1999 - www.czechia.com/astrophytum/galery.htm
(R. flavistyla);.....V prílohe - Astrophytum @/ reb_003-.jpg
Comment.: ??, non R. flavistyla - pravdepodobne forma Aylostera fiebrigii, predávaná tiež pod menami R. xanthocarpa v. dasyphrissa alebo R. xanthocarpa.
foto 7.: Gunnar Antonsen, 2002 - public.fotki.com/gunnarantonsen/my_cactus_collection/rebutia/
(Rebutia minuscula ?);.....V prílohe - Antonsen @/ 4968x-vi.jpg
Comment.: neskoršia vlna kvitnutia R. flavistyla pri vyšších teplotách. Meno ?
foto 8.: G. Antonsen, 2002 - public.fotki.com/gunnarantonsen/my_cactus_collection/rebutia/
(Rebutia websteriana) rebutia 142;.....V prílohe - Antonsen @/ 2649x-vi.jpg
Comment.: typická R. flavistyla pod orig. obchodným menom ?
foto 9.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R1)
(R. flavistyla);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 245mj.jpg
foto 9.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. flavistyla) 245;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 245.jpg
foto 9.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. flavistyla) 245;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 245.jpg
Comment.:
foto 10.: Bernard Bubendorf, 2004 - bernard.bubendorf.free.fr (album Cactees (Rebutia) >> find items - al)
(Rebutia orange; deh04) photo.....V prilohe - Bubendorf @/ Orange04.jpg 
foto 11.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
(R. flavistyla; J. Vaněček);.....V prílohe -
Comment.: v roku 2009 snímok presunutý pod označenie "flavistyla FR 756" (pozri = colls.)
foto 12.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. flavistyla);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: snímok (image id=177) do fotogal. 2010 nebol už zaradený
foto 13.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Flavistyla);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_flavistyla.jpg
foto 14.: Gert Monska, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen Obregonia-Rebutia - find item)
(R. flavistyla);..... V prílohe - Bautzen_R @/ 44.jpg
foto 14.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Rebutia-Strombocactus)
(R. flavistyla);..... V prílohe - Monska11_R @/ 5_slideshow.jpg
foto 14.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(R. flavistyla) detail;..... V prílohe - Monska16_R @/ Rebutia flavistyla.jpg
foto 15.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R slides >> find item)
(R. flavistyla2);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia.flavistyla.jpg
Comment.: =, V roku 2011 stránka zanikla.
foto 16.: Mats Winberg, SuccSeed, 2015 - www.succseed.com (seeds-cacti - Rebutia - article 7611)
(R. flavistyla BLMT 769.07) 7611;.....V prilohe - Winberg15 @/ 31528952-origpic-83917c
Comment.: znovuobjavený Ritterov druh;
foto 17.: "Der FG" in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Rebutia >> find item)
(R. flavistyla; Der FG) 3887;.....V prilohe - Kiev16 @/ Rebutia_flavistyla_Dre_FG.jpg
Comment.:
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-1195.54, R-1195.54 (R. flavistyla) dark flat stem, many orange flowers;  Rus 2000 R (R. flavistyla);  And 2000 R#7476 (R. flavistylla) flattened dark green clustering bodies with glassy white spines, many light orange flowers;;   S 2000 (R. flavistyla);
merc. Chrudim: ChK 2003p5045.00, 2004p5045.00 (R. flavistyla);  ChK 2004jR368 (R. flavistyla);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00807 (R. flavistyla);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 12. Flavistylus, species 25.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 5. Albipilosa, species 2.

cat.: katalógový list
adnot.: Šída (dat. - F. Ritter, 1980, R. flavistylus) - vedúci druh línie 8, rodu Rebutia, spolu s R. pulvinosa, R. albiflora, R. albipilosa a R. muscula;
Šída, 1997 - napriek pôvodu z dep. Tarija, rastlina ukazuje len malú spojitosť s okruhom Pseudodeminuta, ako aj R. fiebrigii. Napriek tomu sa J. D. Donald domnieva, že druh patrí ku okruhu Pseudodeminuta, do príbuzenstva R. albiareolata (pozri identita ?);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. flavistyla, a navrhuje zvláštne postavenie druhu v bot. systéme;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá R. flavistylus Ritter 1978 pre členenie R(AMS): Aylostera flavistyla, a tiež nové Aylostera fiebrigii flavistyla (?);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.13., A. flavistyla (Ritt.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. flavistyla. Vzorka A. flavistyla nebola súčasťou výskumu;

syn.1: Aylostera flavistyla (Ritter) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2778.2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia flavistyla F. Ritter, Ashingtonia 3(1) 12. 1978.
typ.: Bolivia. Tarija, Mendez, below Cajas, 1958, Ritter 756 (holotype, U; isotypes, SGO-124584, ZSSR14408).

Aylostera flavistyla.....(hort.)
Aylostera flavistyla Ritter comb. nud.

comb.: F. Ritter, # (sectio - Aylostera, pozri - colls. FR 756)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. flavistyla Ritter comb. nud. = R. flavistyla"
merc. Chrudim & other: ChK 93jR35, ChK 95jR29, ChK 96jR41 (A. flavistyla);   DKE 98 S-83 (A. flavistyla);   Rus 2000 R (A. flavistyla);   Kud 2000 R (A. flavistyla) Kv. oranž.;   SGC 2000 R-60298, 62593 (A. flavistyla);  ChK 2003p250.60, 2004p250.40, 2004p250.60 (A. flavistyla);  Novák 2007 S (Mediolobivia flavistyla);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'flavistyla'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'flavistyla' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

colls. Ritter: FR 756 (typ);
colls. Kníže: KK 1979 (?);
colls. JL: [JL 1683] zbierka Lodé?;
colls. Bates &&&: BLMT 769.07 (rediscovered flavistyla!);


collp.: Ľahko množiteľná Rebutia flavistyla (flavistylus) je napriek dobrej identifikovateľnosti šírená pod rôznymi menami alebo v zmesiach.

Šuba, KE - (orig. ChK 95jR29 - Aylostera flavistyla);

sign.: Čnelka zelená, hore žltozelená; Blizna bledožltá, na úrovni najvyšších prašníkov; Nitky biele; Prašníky žlté;
sem.x: 1998, 2000, 2001, 2003, 2008, 2018,
foto 1.: Šuba, 5879/68-1996-5-4;.....V prílohe - Suba96_5879\flavistyla_R29.jpg
foto 2.: Šuba, 7850/35A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\Narvaez_mix.jpg
Comment.: Spolu s R. kupperiana a R. "albipilosa" (2x vzadu).
foto 3.: Šuba, 1143/1A-1998;.....V prílohe - Suba98_1143\flavistyla_R29c.jpg
foto 4.: Šuba, 1143/21A-1998;.....V prílohe - Suba98_1143\nera_flavi_Chb.jpg
Comment.: Spolu s A. neracensis KK - ChK 94p (vľavo).

Šuba, KE - (orig. ChK 93p250.1 - A. fiebrigii v. narvaezensis; 21 - J. Vysoudil); --- mix flavistylus & fiebrigii f.

adnot.: Skutočná identita v obchode je však veľmi problematická. Semená ChK 93p = zmes semien typu spinosissima - fiebrigii (f. Narvaez). Dve položky v katalógu za sebou.
sign.: (Výsev 1994) Rastliny zodpovedajúce popisu R. flavistylus (foto 1., 2.) = zelený až zelenkasto oranžový plod. Druhý typ rastlín z výsevu (pseudodeminuta ? fiebrigii ?) je na foto 3..
sem.x: 2007 (foto 3.),
foto 1.: Šuba, 3217/33-1998;.....V prílohe - Suba98_3217\fiebr_narvez_Ch.jpg
foto 2.: Šuba, 0861/11-2000-6;.....V prílohe - Suba00_0861\flavistyla_Chx.jpg
foto 3.: Šuba, 2006-7;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0009_fiebr_narv.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK94p266.50 - A. neracensis KK; 21 - orig. J. Vysoudil); --- flavistylus

sign.: (Výsev 1995) 6 rokov - Telo plocho guľovité, tmavozelené; Areoly rel. veľké, oválne (1x2mm) belavé; Tŕne odstávajúce, sklovito biele; Viac stredovo postavené s hnedastými špičkami; Kvet zodpovedá R. flavistylus.
foto 1.: Šuba, 1143/11A-1998;.....V prílohe - Suba98_1143\neracensis_Cha.jpg
foto 2.: Šuba, 1143/21A-1998;.....V prílohe - Suba98_1143\nera_flavi_Chb.jpg
Comment.: Spolu s A. flavistyla - ChK R (vpravo). Kvitnúce semenáče ChK 94 zodpovedajú R. flavistylus. Meno "neracensis KK" by sa teda mohlo týkať aj zberu KK 1979.
foto 3.: Šuba, 6299/8-2002;.....V prílohe - Suba02_6299\neracensis_Ch.jpg

flavistila
(pozri - FR 756)

Rebutia flavistila FR 756.....(hort. mut.)

adnot.: Mutácia mena v katalógu Cactus-Hobby Brno 2001. Podobne zmutované meno, preklep v INDEX Atlas kaktusů, P.Antálek, p.36

flavistylla
(pozri - flavistyla)

Rebutia flavistylla.....(hort. mut.)

adnot.: Malá chyba v mene meniaca jeho obsah z katalógu M. Anderson, Page 5, 2000 (gr. stilla - kvapka)

 top of page