return to the main list
albipilosa_s
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 5. Albipilosa (O. Šída, 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Albipilosa: #

adnot.: Z Ritterovej línie 8 ponechal O. Šída v r. 1997 R. flavistyla ako vedúci druh spolu s R. albipilosa. Do oddelených radov boli vyčlenené R. pulvinosa, R. albiflora a R. muscula. V roku 2004 je už podľa O. Šídu vedúcim druhom R. albipilosa (pôvodne vedúci druh bola R. flavistylus). Charakteristika tejto zbytkovej dvojčlennej skupiny je postavená na rozporuplných údajoch (hlavne kvet, plod, semená), kde sa napr. J. Donald domnieval na základe jeho materiálu o postavení medzi okruhmi Pseudodeminuta a Fiebrigii. Príbuznosť (cit. Donald) - "v kultúre určité podobnosti R. flavistyla s originálnym popisom R. albipilosa"; M. Winberg smeruje R. albipilosa do príbuzenstva R. fiebrigii.
Šírenie, hlavne u R. albipilosa je značne problémové - (cit. Šída) "v zbierkach sa R. albiareolata často vyskytuje aj pod nesprávnym menom R. albipilosa" resp. podľa J. Donalda to platí aj pre R. ithiacantha FR 754a.

Výskyt mena albipilosa:

nom.: [albipilóza], lat. pilus - vlas, chlp, pilósus - fúzatý, zarastený; albipilosus - bielovlasý, s bielymi vlasmi
adnot.: všetky uvedené identity boli vzťahované ku jednému popisu Aylostera F. Rittera.

AYL
 top of page