return to the main list
KK 839
(pozri - Kníže_s) (pozri - albipilosa) (pozri - albipilosa_s) (pozri - Tarcia)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, Tarcia, # (Kníže: 2800m in 2005 list)

Rebutia albipilosa, Tarcia, Tarija, 2800m, Bolivia.......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia albipilosa.....(KK numb., dat. Šída 1997 / dat. RM FND)
Rebutia albipilosa (Ritt.) Backbg......(Kníže in 2005 list)
Aylostera albipilosa.....(hort., dat. Fischer 2007)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita - Tarija, Tarcia);
Lokalita? - geograficky najbližšie podobné meno lokality - Tarcayoj, Potosí, 10km W Tupiza. Zber bez bližších popisných údajov.
sign.: Knížeho identifikácia podľa popisu Aylostera albipilosa (Ritt.) Backbg.
foto.: nezaznamenané
merc. Fischer: LF 2007 S-2AY, LF 2010 S-6AY, LF 2011 S-6AY (A. (Aylostera albipilosa KK 839);

collp.:
 top of page