return to the main list
flavistylus_s (flavistyla_s)

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 12. Flavistylus (O. Šída, 1997)

Charakteristika príbuzenského okruhu Flavistylus: #

adnot.: Z Ritterovej línie 8 ponechal O. Šída v r. 1997 R. flavistyla ako vedúci druh spolu s R. albipilosa. Do oddelených radov boli vyčlenené R. pulvinosa, R. albiflora a R. muscula. V roku 2004 je už podľa O. Šídu vedúcim druhom R. albipilosa. Charakteristika tejto zbytkovej dvojčlennej skupiny je postavená na rozporuplných údajoch (hlavne kvet, plod, semená), kde sa napr. J. Donald domnieval na základe jeho materiálu o postavení medzi okruhmi Pseudodeminuta a Fiebrigii. M. Winberg smeruje R. albipilosa do príbuzenstva R. fiebrigii.

Výskyt mena flavistylus:

nom.: [flavistýlus], lat. stylus = stilus - čnelka, flavus - bledo žltý, flavistylus - so žltou čnelkou
adnot.: Ritterom opravený tvar mena sa prakticky nepoužíva. Pri šírení je používané prvotne publikované (chybné?) meno flavistyla. Výnimka z pravidla sa prakticky uplatnila až v katalógu semien Chrudim 2003. 

AYL

Výskyt mena flavistyla:

nom.: [flavistyla], lat. stylus = stilus - čnelka, flavus - bledo žltý, flavistyla - so žltou čnelkou (err.)
adnot.: všetky uvedené identity boli vzťahované ku jednému popisu F. Rittera.

AYL
 top of page