return to the main list
KK 1979
(pozri - Kníže_s) (pozri - flavistyla / flavistylus) (pozri - flavistylus_s) (pozri - Cajas_s)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, Cajas, 3000m (Kníže: Las Cajas, 2800m in 2005 list)

Rebutia flavistyla?.....(Kníže, dat. RM FND)
Rebutia flavistyla Ritt. KK 1979 = A. flavistyla......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia flavistylus Ritt......(Kníže in 2005 list)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita - flavistyla?, Cajas, 3000m);
Semená pod menom "neracensis KK" z výsevov Chrudim 1994p sú zhodné s R. flavistylus. Iný súvis s označením KK nie je zaznamenaný.
sign.: (Kníže) - identifikované podľa popisu R. flavistylus Ritter.
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page