return to the main list
FR 1283 (RITT 1283)
(pozri - Ritter_s) (pozri - albipilosa?) (pozri - albipilosa_s) (pozri - Eriocactus)

coll.: F. Ritter, (číslo pridelené inému zberu, alebo iná chyba ?) #, # (RM: Brazília, Rio Grande do Sul, Julio de Castilhos, #)

Aylostera albipilosa.....(hort., dat. ChK 1992) > num. ?
Eriocactus claviceps.....(Ritter, dat. RM FND)

adnot.: Ralph Martin FND - (FR dat. - FR 1283 = Eriocactus claviceps, Rio Grande do Sul, Brazília, note - " as FR 1203 in error in original description in Succulenta");
V uvedenej databáze Ritterovych čísel sa teda spojenie FR 1283 s "albipilosa" v súčasnosti nenachádza. FR 1203 je identifikované ako Platyopuntia limitata. Poznámka teda nevylučuje pri zmätkoch aj "albipilosa". Výskyt tohoto zber. čísla v spojení s A. albipilosa iba katalóg Chrudim 1992.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 92p235.2 (Aylostera albipilosa FR 1283);

collp.:
 top of page