main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
donaldiana
(pozri - spinosissima_s) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - donaldiana_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia donaldiana Lau et Rowley 1974
descr.: A. B. Lau, G. D. Rowley, in Ashingtonia, 1: 7; 76 - 78, 1974 / Ashingtonia 177: 76, 1974 / ?
IPNI (GCI, IK) - A.B.Lau & G.D.Rowley -- Ashingtonia 1(7): 76. 1974
typ.: L 348
nom.: /Ing. John D. Donald, pestovateľ a znalec kaktusov, Anglicko/
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. donaldiana Lau & Rowley (Lau 348) (1974) Ashingtonia 1 76" - loc.: Santa Cruz, Vallegrande, Pucara, tax.: Rebutia Section I Aylostera;;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/don1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Donald, p.106 - príbuzná s R. pulchella, voči nej - tmavšie zelené telo, dlhšie a silnejšie, tmavo hnedé tŕne. Kvety oranžové s oranžovým a ružovým receptákulom. Semená veľmi podobné R. pulchella;
Innes, Glass, p.225 - Tmavozelená, guľovitá až valcovitá rastlina tvoriaca trsy. Jednotivé stonky široké asi 8cm, vysoké 10cm; 16-18 špirálovito stočených rebier má kužeľovité tuberkuly a hnedé plstnaté areoly nesúce 10-12 bielych alebo hnedých okrajových tŕňov dlhých až 1,5cm a 4-6 hnedých stredových tŕňov dlhých 2-2,5cm. Kvety matné, oranžové so svetlejšími vnút. okv. lístkami, dlhé až 1,5cm.
Variabilita ? - typicky dlhé červenohnedé stredové tŕne narastajú až na starších rastlinách. Hoci je známy iba jediný zber L 348, rastliny  z rôznych kultúr vykazujú určité odlišnosti  - viac alebo menej premenlivé červenohnedé púčiky, sfarbenie  kv. rúrky, oranžové alebo červeno oranžové tóny  kvetov, biele alebo tmavšie okrajové tŕne.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1974 #)
foto 2.: in Clive Innes, Charles Glass, Kaktusy, p.225, INA, 1992
(R. donaldiana);
foto 3.: Chiltern Hills Cacti, Palmer, 2002 - www.chilternhillscacti.freeserve.co.uk/photo.htm
(R. donaldiana) this Bolivian species form large mounds of heads each about 1cm in diameter. Masses of orange flowers are produced in late spring. A very easy species to grow in a normal cactus compost;.....V prílohe - Palmer @/ rebutia_donaldiana.jpg
foto 4.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R1)
(R. donaldiana);.....V prilohe - Cactuspro3 @/ 1121m.jpg
foto 4.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. donaldiana) 1121 ;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1121.jpg
foto 4.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - al)
(R. donaldiana) 1121 ;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1121.jpg
Comment.:
foto 5.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 5.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk (fotogaléria Rebutia >> find item - list)
foto 5., 5a.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. donaldiana; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ donaldiana_7214.jpg, @/ 042.1_donaldiana_8928.JPG (obr.02)
foto 6., 7.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. donaldiana);.....V prilohe - Agocs @/, Agocs @/
Comment.: v novej fotogalérii (image id=150, 151) nahradené inými snímkami rovnakých exemplárov
foto 8.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Donaldiana);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_donaldiana.jpg
Comment.:
foto 9.: "Tonino" in Cactofili, 2008 - www.cactofili.org (album Rebutia >> find item - al)
(R. donaldiana);.....V prilohe - Tonino @/ 
Comment.:
foto 10., 11.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=281, 282)
(R. donaldiana) details;..... V prilohe - Agocs @/
foto.12.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2015 (item)
(Rebutia donaldiana)....V prilohe @/ rebutia-donaldiana-20150626.jpg
Comment.:
merc. Chrudim: ChK 91p5043.5 (R. donaldiana);  ChK 94jR407, 97jR225 (R. donaldiana);
merc. Mesa Garden & other: Palmer 99 R (R. donaldiana)  mid-green body, brown sp, orange fl;   SeedS 2000 (R. donaldiana);   Gri 2000 R (R. donaldiana) Bright fox red spines, cool, brilliant orange flowers. Super handsome 3" x 4" offset- ting;

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 15. Spinosissima, species 37.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 8. Spinosissima, species 3.

cat.:
adnot.: CITES CC, 1992 - priradenie ku R. fiebrigii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. fiebrigii;
KK Čelákovice, 2006 - nové synonymum pre členenie R(AMS): Aylostera fiebrigii donaldiana;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.11., A. donaldiana (Lau & Rowley) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. donaldiana. Vzorka A. donaldiana nebola súčasťou výskumu;

syn.1: Aylostera donaldiana (A.B.Lau & G.D.Rowley) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2778.2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia donaldiana A.B. Lau & G.D. Rowley, Ashingtonia 1(7): 76. 1974.
typ.: Bolivia. Santa Cruz, Valle Grande, Pucara, 2400 m, "growing in crevices in steep granite rocks facing north", s.d., Lau 348 (holotype, HEID).

Aylostera donaldiana.....(hort.)

comb.: hort., #? (fiebrigii sensu CITES, spinosissima sensu Lau)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm (find - "ay")
(A. donaldiana);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: =, ďalšie dva pripojené snímky ukazujú podstatné odlišnosti vo vzhľade.
merc. Chrudim & other: ChK 89p247, 90p247, 93p247- 95p247.00, 98p247.00 (A. donaldiana);   DKE 98 S-79 (A. donaldiana);   Rus 2000 R (A. donaldiana);  C-HBR 2001 S-6/07E (A. donaldiana);   KK-DK 2001, 2002 S-6.9 (A. donaldiana);   KK-DK 2002 R (A. donaldiana) vrubl.;   ChK 2003p247.00, 2004p247.00 (A. donaldiana);
merc. De Herdt & other: Succulenta 99 S-3 (A. donaldiana; De Herdt) rijk oranje bloeiend;

syn.1a.: Aylostera deminuta 'donaldiana'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'donaldiana' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.2.: Rebutia fiebrigii (donaldiana).....(Brunelle)

pub.: P. J. Brunelle, Dalhousie Image Database 2004
adnot.: druh zaraďovaný ako synonymum R. fiebrigii sensu CITES 1992 & Anderson 2001
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=327, scanid=934)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=327, CR1782)
(R. fiebrigii (R. donaldiana); P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr1782.jpg
Comment.:
foto 2.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=327, scanid=935)
foto 2.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=327, CR5774)
(R. fiebrigii (R. donaldiana); P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr5774.jpg

colls. Lau: L 348 (typ);
colls. Colotti: WCO 1360;


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 93p247.0 - Aylostera donaldiana; 21 - J. Vysoudil);

foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

Šuba, KE - (orig. ChK 94p247.00 - Aylostera donaldiana; 21 - J. Vysoudil);

sign.:
foto 1.: Šuba,.....V prílohe - \donaldiana_Ch.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 94jR407 - Rebutia donaldiana);

sign.:
foto 1.: Šuba,.....V prílohe - \donaldiana_R407.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 97jR225 - Rebutia donaldiana);

sem.x: 1998, 2003 2005
foto 1.: Šuba, 0861/15-2000-6;.....V prílohe - Suba00_0861\donaldiana_R225.jpg

Šuba, KE - (orig. L. Ambróz, LM 2000 R - Rebutia donaldiana; semená orig. ChK);

sign.: Sýtejšie sfarbenie kvetu. Púčiky a kv. rúrka viac červenohnedé, okv. lístky o niečo červenšie, až svietivo oranžovo červené.
sem.x: 2005, 2013
foto 1.: Šuba, 2594/4-2000-6-15;.....V prílohe - Suba00_2594\donaldianaAR.jpg
foto 2.: Šuba, 7707/30-2002;.....V prílohe - Suba02_7707\donaldianaAM.jpg
foto 3.: Šuba, 2007-6-13;.....V prílohe - Suba07_D\P6130667m_don.jpg

donaldianum
(pozri - donaldiana)

Rebutia donaldianum.....(hort. mut.)

adnot.: pozmenené meno na stránke firmy Sticky Situation, 2002 (USA) - stickysituation/generated/PlantGallery/

 top of page