return to the main list
KK 1975
(pozri - Kníže_s) (pozri - cajasensis) (pozri - cajasensis_s) (pozri - deminuta) (pozri - deminuta_s)
(pozri - Cajas_s)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, Las Cajas, 2800m

Rebutia cajasensis.....(Kníže, dat. RM FND)
Rebutia cajasensis Ritt. KK 1975 = deminuta......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia cajasensis Ritt......(Kníže in 2005 list)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat.- cajasensis, lokalita - Las Cajas, 2800m); Skorší Knížeho nález R. cajasensis sa nachádza pod číslom KK 1752 (Las Cajas, 2400-2600m), u ktorého ale bola spočiatku pochybnosť o identite;
sign.: (Kníže) - (znovu nájdená) identifikované podľa popisu R. cajasensis Ritter
foto.: nezaznamenané
merc. Dv. Králové: KK-DK 2005-6 S CB-0116601, CCB 2006 (R. cajasensis form KK 1975, Las Cajas, 2800m, dpt. Tarija, Bolivia);

collp.:
 top of page