return to the main list
FR 1142a
(pozri - Ritter_s) (pozri - tamboensis ?) (pozri - tamboensis_s) (pozri - FR 1142b)
(pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - pseudodeminuta) (pozri - Tambo ?)

coll.: F. Ritter, Argentína ? Bolívia, dep.Tarija ?

Rebutia pseudodeminuta.......(Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)

adnot.: Šída, RR 97 - (FR dat. - neobsahuje);  Ralph Martin FND 2000 - (FR dat. odchýlku FR 1142a neobsahuje);  R. Martin, FND 2007 - (FR dat., 3 lokality FR 1142 R. tamboensis: 1. Tambo in main pass, 2. Tambo gorge, upper end, 3. Lunacas - Tambo, gorge bottom);
Nálezy FR 1142a, FR 1142b môžu pochádzať práve z uvedených lokalít č.2 a 3. a kde už ale nie je overiteľné či ide o odchýlky popísanej R. tamboensis s lokalitou v Tarija alebo niečo z príbuzenstva R. pseudodeminuta, tak ako to provizórne označil F. Ritter. 
Donald, p.60, 61 (FR 1142 R. tamboensis / cit.) - "predpokladane (domnele) z Tarija, avšak  zdá sa byť formou R. aureiflora?. Zmätok okolo skutočnej identity R. tamboensis. Veľa rastlín v zbierkach pod označením FR 1142 môže byť tiež Aylostera z blízkosti R. pseudodeminuta". Donald (cit) - "Pokiaľ by išlo o formu R. aureiflora, malo by ísť o pôvod zo Salta."
Označenie "FR 1142a" nebolo zaznamenané v žiadnych katalógoch. Existencia označenia FR 1142a pochádza iba z publikácie Fearn & Pearcy 1981 - zoznam poľných čísiel F. Rittera a nikde nebolo spojené s menom tamboensis.
foto.: nezaznamenané
merc.:  

collp.:  

 top of page