return to the main list
tamboensis_s

Výskyt mena tamboensis:

nom.: [tambo-énsis], podľa miesta pôvodu - Tambo, Bolívia
adnot.: všetky uvedené mená by sa mali týkať identity jedného Ritterovho popisu.

AYL
 top of page