return to the main list
L 585 (Lau 585)
(pozri - Lau_s) (pozri -  tamboensis_s) (pozri - tamboensis) (pozri - fiebrigii_s)
(pozri - Tambo) (pozri - Alto Espana)

coll.: A. B. Lau, 1970, Bolívia, dep. Tarija, prov. O´Connor, Junacas - Tambo, 2500m (Lau: Alto Espana, Caballero, Santa Cruz, 2400-2500m)??

Rebutia fiebrigii var. tamboensis.....(Lau, dat. RM FND)
Rebutia tamboensis.....(dat. Pilbeam 1997)

adnot.: R. Martin FND, stav 2007 - (dat. - R. fiebrigii v. tamboensis, loc. - Alto Espana, *Caballero, Santa Cruz, Bolivia, 2400-2500m);  Pilbeam - (L dat., loc. - Junacas-Tambo, 2500m);
*Lokalita - J. Pilbeam poopravil šírený nepresný údaj.
sign.: (Ritter) - popis FR 1142;
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page