return to the main list
L 561 (Lau 561)
(pozri - Lau_s) (pozri - pseudodeminuta) (pozri - pseudodeminuta_s)
(pozri - Antilla)

coll.: A. B. Lau, Argentína, prov. Salta, 10km severozápadne od Antilla, # (RM: 1300-1500m)

Rebutia pseudodeminuta form.. 10km North West of Antilla, Salta.....(Lau FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia pseudodeminuta f......(Lau numbers, dat. Donald / dat. Šída 1997)
Rebutia pseudodeminuta.....(Lau numbers, dat. RM FND)

adnot.: Šída, RR 97 - (L dat. - pseudodeminuta f.);  Donald, p.89 - (dat.);    Ralph Martin FND - (L dat. - Rebutia pseudodeminuta, lokalita - 10km NW of Antilla, Salta, Argentina, #);  R. Martin, FND 2007 - (dat.loc. - 1300-1500m);
Don., p.89 - najjužnejšie formy z južnej Salta;   Šída, RR - najjužnejšia populácia okruhu pseudodeminuta;
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané (pozri - spec. Antilla)

collp.:
 top of page