main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pseudodeminuta albiseta
(pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - albiseta_s)
  • Rebutia pseudodeminuta Backeb. f. albiseta (Backeb.) Buin. et Don. 1963
stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 101, 1963
IPNI (GCI) - pseudodeminuta Backeb. f. albiseta (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 101. 1963
IPNI (GCI) - pseudodeminuta Backeb. f. albiseta (Backeb.) Buining & Don
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. pseudodeminuta Backbg. f. albiseta (Backbg.) Buin. & Don. (1951) Cact. Succ. J. Amer 23 82";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/pse12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči R. p. var. pseudodeminuta odlíšenie iba v otrnení - hodnota formy. Otrnenie čisto biele, o niečo redšie. Kvety široké asi 30mm, žltkasto červené so žltkastými až svetložltými nitkami.
merc.: (pozri bas. & syn.)

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 9. Pseudodeminuta, species 16a.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 2. Pseudodeminuta, species 1a.

cat.: (pseudodeminuta)
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. pseudodeminuta v. albiseta - nadbytočné alebo pochybné meno. Iba malé odchýlky od R. pseudodeminuta;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pseudodeminuta;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. pseudodeminuta Backeb. pre členenie R(AMS) - Aylostera;

bas.: Aylostera pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. var. albiseta Backeberg 1951

valid.: C. Backeberg, Cactus & Succulent Journal (US), 23: 82, 1951
IPNI (GCI) - Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth var. albiseta Backeb. -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 23: 82. 1951
adnot.: O. Šída, Rod Rebutia, p.20, 1997;
Fearn & Pearcy 1981 - "A. pseudodeminuta v. albiseta Backbg. = R. pseudodeminuta f. albiseta"
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pseudodeminuta;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/pse12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (valid. pub. descr. 1951 #)
merc. Chrudim & other: ChK 91p268.1 - 92p268.1 (A. pseudodeminuta var. albiseta);   C-HBR 2001 S-6/18A (A. pseudodeminuta v. albiseta);   ChK 2005p268.20 (A. pseudodeminuta v. albiseta);

syn.1.: Aylostera pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. var. albiseta Backeberg 1935* 1936 nom. illeg.

descr.: C. Backeberg, in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, p.275, 1935* (lingua Danica)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - v. albiseta 1951)
adnot.: *dat. rok publik. 1935 - O. Šída, Rod Rebutia, p.48, 1997
typ.: / coll.: C. Backeberg, sever. Argentína, prov. Salta, 3500m /
nom.: podľa vzhľadu otrnenia, lat. albisetus - bieloštetinatý
sign.: Backeb., Kakteenlexikon 1966, p.71 -  má takmer celkom biele stredové tŕne.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)

syn.2.: Aylostera albiseta.....(hort.)
syn.2a.: Rebutia albiseta.....(hort.)

pub.: #, hort., meno pre rastliny blízke popisu A. pseudodeminuta v. albiseta Backeb. Iné neurčité identity (pozri - albiseta_s)
IPNI - databáza obsahuje záznam R. albiseta Graessn. 1937. Týka sa ale údajne formy R. aureiflora Backeb. (cit. Fearn & Pearcy 1981)
sign.:
foto 1., 2.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 53, pos 630, 631)
(R. albiseta) pid 620, pid 621;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: forma A. pseudodeminuta = pseudodeminuta var. albiseta ?
merc.:

colls. Backeberg: (Backeberg typ.);


collp.:

 top of page