return to the main list
L 550a
(pozri - Lau_s) (pozri - rubrifilamentosa) (pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - pseudodeminuta)
(pozri - Sierra Santa Victoria)

coll.: A. B. Lau, 1970, Argentína, Sierra Santa Victoria, prov. Salta, "cesta z La Quiaca do Santa Victoria", Santa Victoria Pass, 2800m (LB: Santa Victoria Pas, 2900m)

Rebutia pseudodeminuta f. rubrifilamentosa.....(Donald ident., dat. Donald 1976)
Rebutia pseudodeminuta form?. 2800m Road from La Quiaca, Santa Victoria Pass, Salta.....(Lau FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia pseudodeminuta f......(Lau numbers, dat. Šída 1997)
Rebutia pseudodeminuta f. rubrifilamentosa Buin. & Don......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Aylostera pseudodeminuta var. rubrifilamentosa.....(hort., dat. Fischer 2007)
Rebutia pseudodeminuta var. rubrifilamentosa.....(hort., dat. Bercht 2008)

adnot.: Šída, RR 97 - (L dat. - pseudodeminuta f., lokalita);  Donald, p.89 - (L dat., lokalita);  Ralph Martin FND - (databáza zberové číslo neobsahuje);
Donald, p.89 - opätovný nález predvojnovej Hahn`s "Fäden Rot". Spoločné nálezisko s R. margarethae (L 550).
Atlas kaktusů 92/46, Šída - lokalita ... pri Santa Victoria. Veµmi malá odlišnos» zberu voči starým kultúrnym rastlinám.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Fischer: LF 2007 S-48AY (Aylostera pseudodeminuta v. rubfilamentosa L 550 A);  LF 2010 S-221AY, LF 2011 S-241AY (A. pseudodeminuta v. rubrifilamentosa L 550 A);
merc. Bercht: LB 2008 S 3748 (reb pseudodeminuta v. rubrifilamentosa L 0550a Santa Victoria Pas, 2900 m);
 top of page