return to the main list
FR 1124 (RITT 1124)
(pozri - Ritter_s) (pozri - minutissima) (pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - Tarija)

coll.: F. Ritter, 1962, Bolivia, dep. Tarija, západne od Tarija, #

Rebutia minutissima Ritter 1977.....(typ)
Rebutia minutissima......(Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia minutissima Ritt. FR 1124 = pseudodeminuta.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (FR dat. , loc. Tarija);    Ralph Martin FND - (FR dat. - West of Tarija);  dat. CCH 2004 - pseudodeminuta sensu CITES a Anderson = pochybné priradenie;
Lokalita? Západne od Tarija, t.j. oblasť nálezísk niekde medzi Tarija, hranicou prov. Cercado a Iscayachi v prov. Mendez.
foto 1.: (orig. num. typ.) #
merc.: nezaznamenané

collp.:

 top of page