return to the main list
pseudodeminuta albispina
(pozri - albispina_s) (pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - pseudodeminuta_albiseta)

Aylostera pseudodeminuta var. albispina.....(hort.?, n. n.? dat. Šída 1997)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: bielotrná pseudodeminuta
adnot.: Meno "albispina" bolo omylom použité v texte pub. [O.Šída, Rod Rebutia 1997, p.48.] namiesto mena z popisu A. ps. var. albiseta Backeb.. Pozri tiež - Aylostera fiebrigii var. albispina ( JL 2141).
Iný príklad z praxe: V roku 1994-95 boli ChK pod menom A. pseudodeminuta šírené semená z ktorých vzišla zmes R. pseudodeminuta, R. pseudominuscula a "biela" R. nivea aff..
foto 1.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(A. pseudodeminuta v. albispina);.....V prilohe - Snowarski @/ 070527-8292.jpg
Comment.: podľa mena je pravdepodobný zdroj CZ. Forma R. pseudodeminuta s kratším a svetlejším otrnením.
foto 2.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. pseudodeminuta v. albispina);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 1.) prevláda svetlejšie otrnenie, celkovo v tolerancii popisu R. pseudodeminuta. Kvet s oranžovými nitkami? (snímok).
merc. Dv. Králové & other: KK-DK 2001, 2002 S-F336 (A. pseudodeminuta v. albispina);
merc. Chrudim: ChK 2003p268.10 - 2005p268.10 (A. pseudodeminuta v. albispina);
merc. Fischer: LF 2007 S-90AY, LF 2010 S-219AY, LF 2011 S-240AY (Aylostera pseudodeminuta v. albispina);

collp.:

 top of page