return to the main list
HS 274
(pozri - Swoboda_s) (pozri - cuprea) (pozri - cuprea_s) (pozri - verticillacantha_s) (pozri - Torotoro)

coll.: Heinz Swoboda, Bolivia, Potosí, Torotoro, #

Sulcorebutia verticillacantha var. cuprea.....(HS, dat. Atlas 2004)
Sulcorebutia cuprea.....(hort., dat. Bourleau 2010)

adnot.: dat. Atlas kaktusů XIX : 40, 2004
sign.: 
foto 1., 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. cuprea)
foto 1., 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cuprea)
(S. cuprea HS 274);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 116.png, Presse-papiers 117.png
foto 2., 3., 3a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cuprea)
(S. cuprea HS 274);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 117.png, @/ IMG_6847.JPG, @/ IMG_6849.JPG
Comment.: kvet červený so svetlejším stredom, otrnenie ohnuté biele, stredové hore odstávajúce
merc. Eden-Plants: E-P 2009-13075 (S. verticillacantha v. cuprea, HS274, Torotoro, 3100m);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-003277 (S. cuprea HS 274);

collp.:
 top of page