main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
epizanensis / epizanaensis
(pozri - oenantha_s) (pozri - steinbachii_s) (pozri - steinbachii) (pozri - tiraquensis_s)
(pozri - Epizana)
  • Rebutia (S.) epizanensis (n. n., Kníže prov.)
  • Rebutia (S.) steinbachii subv. epizanensis (#, Gertel 1996?)
  • Rebutia epizanaensis (#, Brunelle 2004)

nom.: [epizana-énsis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Epizana, dep. Cochabamba. Takéto označenie sa môže týkať v prvom rade nálezov Aylostera? KK 1923 a KK 2009. Spomedzi nálezov Sulcorebutia sa takto podľa lokality uvedené mená (a podobné mutované) môžu týkať skorších nálezov KK 1013, WR 602 a tiež HS 20, KK 809, KK 1769, KK 1801.


foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=325, scanid=923)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=325, CR4341)
(R. epizanaense; Paul J. Brunelle);.... V prílohe - Brunelle @/ Cr4341.jpg
Comment.: cit. autora snímku: "Semená "Epizana Rebutia" boli kúpené od jedného Peruánskeho zberateľa / obchodníka a vyprodukovali druhy s rozmanitosťou znakov zhrnutou na fotografii CR4341". Pôvod pravdepodobne K. Kníže a na snímku je skupina foriem údajne pôvod Epizana (pozri napr. - KK 1013, ai.).
foto 2.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=325, scanid=926)
foto 2.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=325, CR4383)
(R. epizanaense; Paul J. Brunelle);.... V prílohe - Brunelle @/ Cr4383.jpg
Comment.: na snímku forma Sulcorebutia tiraquensis údajne pôvod Epizana KK.
foto 3.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=325, scanid=924)
foto 3.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=325, CR5983)
(R. epizanaense; Paul J. Brunelle);.... V prílohe - Brunelle @/ Cr5983.jpg
Comment.: na snímku forma Sulcorebutia oenantha ? údajne pôvod Epizana KK.

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie implicitne R. steinbachii (f.);


  • Sulcorebutia steinbachii subvar. epizanensis #
pub.: W. Gertel?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. steinbachii a subvariety)
adnot.: Pravdepodobne sa meno týka nálezu S. steinbachii v. Epizana (WR 602). Zhoda s Knížeho S. epizanensis n. n. (KK 1013) je možná ale napriek zhodnému menu neoverená. Status S. steinbachii subvar. zavádzal provizórne predovšetkým W. Gertel (1996)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia steinbachii;
typ.: WR 602 ?
sign.:

tax.: gen.Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Fritz, Gertel, deVries, 2006 / Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - v systéme Sulcorebutia zahrnuté v S. steinbachii alebo v S. tiraquensis;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - V členení neuvedené. Predpokladane zahrnuté vo W. tiraquensis v skupine Sulcorebutia, kde pravdepodobne vo  var. totorensis alebo var. pampagrandensis? ako u S. oenantha?;

syn.?: Sulcorebutia epizanensis.....(n. n., Kníže, KK 1013)

pub.: K. Kníže
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [epizanénsis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Epizana, dep. Cochabamba
sign.:
foto.: (pozri - Epizana) - epizanaense
merc.:

syn.?.: Sulcorebutia steinbachii var. Epizana.....(hort.)

pub.: Atlas kakt., Šída 1998 / A. Wessner 2007
adnot.: použité (pozri - colls. WR 602). Zhoda s Knížeho S. epizanensis n. n. je tu iba predpokladaná (pozri - S. steinbachii)
sign.: dat. Atlas kaktusů XIII, p.38, 1998, O. Šída - rastliny telom podobné S. oenantha, boli rozširované pod menom S. steinbachii var. Epizana alebo S. oenantha var. Epizana;
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02367 (S. steinbachii WR 602 Epizana);

syn.?.: Sulcorebutia oenantha var. Epizana.....(hort.)

pub.: Atlas kakt., Šída 1998
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. oenantha)
adnot.: použité (pozri - colls. WR 602). Zhoda s Knížeho S. epizanensis n. n. je tu iba predpokladaná.
sign.: dat. Atlas kaktusů XIII, p.38, 1998, O. Šída - rastliny telom podobné S. oenantha, avšak kvet je odlišný, fialovo červený (magenta).
foto 1.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 -  www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page  > find items) 3033;
(S. oenantha Rausch, R 602);.....V prilohe - Cactus_Love @/ 3033.jpg
Comment.: ?, zelené telo, úzke čiernohnedé areoly, žlté pokrútené okrajové, kvet červenooranžový so žltým stredom, nitky červenooranžové, orig. sem. MG 2002-1249.623 oenantha R 602 - pozri - tarabucoensis

colls. Rausch: WR 602 (steinbachii, oenantha v. Epizana);
colls. Kníže: KK 1013 (steinbachii f., epizanensis n. n.);


collp.:

 top of page