return to the main list
SELI_s

Seymour Linden, Huntington BG [dat. Collectors Overview, 2001] - Huntington Library & Gardens, San Marini, CA, USA

adnot.: akronymy LIND, Lind, LD, SL [dat. Antálek, Podešva, incact, 2001]; Rovnaký akronym SL (Sl) požíva tiež Rudolf Slaba;
Nálezy J. Donalda (JD) pôvodom z HBG sú šírené pod paralelnými číslami M. Kimnacha (MK) a SELI (dolu).
SELI zodpovedajú Kimnachovým číslam MK z Huntington expedície do Bolívie v roku 1984 [dat. B. Bates 2010].

Linden / Nálezy JD zo zbierky HBG /
  • SELI 2720.....(Sulcorebutia krugeri var. lindenii) - (dat. Grigsby 2000) > pozri - JD 134, MK 2720
  • SELI 2781.....(Sulcorebutia steinbachii var. kimnachii) - (dat. Grigsby 2000) > pozri - JD 150 ?, MK 2781
 top of page