return to the main list
EH 6266
(pozri - Haugg_s) (pozri - steinbachii_s) (pozri - tintiniensis) (pozri - Mizque)

coll.: Erich Haugg, Bolivia, Cochabamba, Mizque, #, # (de Vries: Mizque-Arani, #)

Sulcorebutia spec.......(hort., dat. Cactus Kiev 2007)
Sulcorebutia steinbachii var. tintiniensis.....(hort., dat. E.& J. de Vries 2009)

adnot.:
sign.:


foto 1.: Jevgenij Kačalin in Cactus Kiev, 2007-2016 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Sulcorebutia >> find item)
(S. spec. EH 6266) 4709;.....V prilohe - Kiev @/ Sulcorebutia eh6266.jpg
foto 1.: J. Kačalin in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Sulcorebutia >> find item)
(S. EH 6266; Kačalin) 3955;.....V prilohe - Kiev16 @/ Sulcorebutia_eh6266.jpg
Comment.: kvet tmavo červenofialový, neodnožujúce telo s relat. veľkými kužeľ. hrbolmi, krátke belavé priľahnuté otrnenie
merc. de Vries: (S. steinbachii v. tintiniensis EH 6266);

collp.:

 top of page