main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
steinbachii australis
(mariana mariana >> mariana australis)***

(pozri - steinbachii_s) (pozri - australis_s) (pozri - mariana_s) (pozri - tiraquensis_s)
  • Rebutia (S.) steinbachii v. australis (Rausch 1986)
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. australis (Gertel 1996, prov.)
  • Rebutia (S.) australis (hort. 2005)
  • Rebutia (S.) tiraquensis ssp. mariana v. australis (#, Fritz & Gertel & de Vries 2006>)
  • Rebutia (S.) tiraquensis v. australis (Gertel & de Vries 2007)
adnot.: (hort.). V podobe R. australis môže nastať zámena s iným hort. menom pre Aylosteru R. mamillosa v. australis Ritt..
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. steinbachii ssp. australis a S. steinbachii v. australis synonymami uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté v R. steinbachii ssp. tiraquensis;


  • Sulcorebutia steinbachii var. australis Rausch 1986
descr.: W. Rausch, Succulenta 65 (11): 240-241, 1986
IPNI (GCI) - Rausch -- Succulenta (Netherlands) 65: 240, fig. 1986
IPNI (IK) - Rausch -- in Succulenta, 65(11): 240 (1986).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. steinbachii;
ZipCode.com, 2008 - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (dat.descr. - australis Gertel) status?
pub.: W. Rausch, Succulenta, 1986: Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeb. var. australis Rausch var. nov. /nemecký preklad prvého popisu R. Oeser, K.u.a.S./
typ.: WR 729
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. steinbachii - existuje viac populácií, napr. S. steinbachii v. australis") - kvet tmavo červený;
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1986)
foto 2.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(S. steinbachii v. australis JK 121);.....V prílohe - Winberg_SW @/ suaustralis.jpg
Comment.: hnedozelené telo, biele areoly, hnedé priľahnuté tŕne, stredové chýbajú, kvet červený so svetlejším stredom, = mariana v. mariana?
foto 3., 4.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 7 >> find item - al)
(S. steinbachii v. australis KAS 207, KAS 207a);.....V prílohe - Kasperski @/, @/
Comment.: habitat / bez kvetu, odstávajúce silné stredové tŕne
foto 5.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 7 >> find item - al)
(S. steinbachii v. australis KAS 208);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / bez kvetu
foto 6.: L. Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 7 >> find item - al)
(S. steinbachii v. australis KAS 209);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat / bez kvetu, odstávajúce silné stredové tŕne
merc. SuccSeed: SS 2003 P-63 (S. steinbachii v. australis JK 121) rare form with shorter spines, nice fl.;
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2007 (PHA 473); PHA 2015 KAKT-000584 (S. steinbachii v.australis PHA 473, Arani - Misque, 3569m);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum pre tento status neuvádza. (hoci popis existoval, problémom bolo pravdepodobne zaradenie);
***Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia uznaný druh S. tiraquensis má poddruhy S. tiraquensis ssp. tiraquensis, S. tiraquensis ssp. totorensis, S. tiraquensis ssp. krahnii a S. tiraquensis ssp. mariana. Poddruh ssp. mariana má variety - var. australis a var. lauii. V tomto systéme členenia S. mariana var. mariana zaniká v S. tiraquensis ssp. mariana var. australis a S. mariana var. prantneri zaniká v S. tiraquensis ssp. mariana var. lauii;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - Zaradenie nezistené. V skupine Sulcorebutia predpokladane zahrnuté vo W. mariana?. Odlišný názor na existenciu var. mariana, ktorá má byť zachovaná;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenstvo Sulcorebutia tiraquensis;

syn.1.: Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeb. subsp. australis Gertel 1996 (nom.prov.)

descr.: / W. Gertel, Kakteen und Andere Sukkulenten 47 (6): 133, 1996 /
IPNI (IK) - subsp. australis Gertel -- in Kakt. And. Sukk., 47(6): 133 (1996), nom. prov., without latin descr. or type.
adnot.: dat.comb. - Z. Rovsek, Seznam Sulcorebutia, 2006;
Pokus o novopopis na báze Rauschovho epiteta z roku 1986.
typ.: #?
sign.: 

syn.2.: Sulcorebutia tiraquensis var. australis (Rausch) Gertel & de Vries 2007

comb.: W. Gertel, J. de Vries, #, 2007
IPNI - Cactus & Co. 11(3): 158. 2007 [Sep 2007]
adnot.: použité (pozri - colls., HS 219, HS 80 - forma) de Vries 2009
merc. Fischer: LF 2010 S-515SR (S. tiraquensis v. australis HS 219);

Sulcorebutia tiraquensis subsp. mariana var. australis

add.stat.: #, (použité v systéme Sulcorebutia - Fritz, Gertel, de Vries, Sulcorebutia Compendium, 2006, in Cactus & Co. 2004-2007);
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. tiraquensis ssp. mariana, S. tiraquensis v. australis)
adnot.: v tomto mene má podľa publikácie Fritz, Gertel, deVries, 2006 zanikať S. mariana v. mariana (tam);
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. tiraquensis)
foto 1.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. tiraquensis)
(S. tiraquensis);
(S. tiraquensis ssp. mariana v. australis*);.....V prilohe - BourleauS #
Comment.: *zatiaľ bez snímku v galérii

syn.3: Sulcorebutia australis.....(hort. contr.)

pub.: (KK-DK 2005) skrátené meno obchádza problematické neprehľadné zaraďovanie taxonu;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje.
adnot.: dat.nom - katalog KK-Dv.Králové SN-2005 (S. australis);  dat. katalog SuccSeed 2006 - ident. HS 16, HS 219 = mariana v. prantneri; F. Kuehhas 2008 - reident. HS 16 = steinbachii v. australis. Zaznamenaná bola aj iná identifikácia zberu HS 219. Obidve v rámci S. steinbachii - tiraquensis);
nom.: [ ], lat. australis - južný; "južná" forma S. steinbachii.
sign.:
foto 1., 2.: KKO in Kaktusy Těšínska, 14.5.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find numbers jpg - non al)
(Slr. australis HS 219) 100_0683;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0683.jpg, 100_0684.jpg
Comment.:
foto 3., 4.: KKO in Kaktusy Těšínska,.2007 - kko.czechian.net (Fotogalerie 7 - find numbers jpg - non al)
(Slr. australis) 100_0707;.....V prilohe - Tesin @/ 100_0707.jpg, @/ 100_0729.jpg
Comment.:  = HS 219 ?
merc. KK-Dv.Králové: (HS 219)
merc. Bercht: LB 2008 S 3933 (sul species HS 0219 Mizque - Arani 2600 m);

syn.4.: Sulcorebutia mariana var. mariana (Swoboda) # 2000*** (dub., rejic.)

comb.stat.: #, (Použité v publikácii Augustin, Gertel, Hentzschel, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - S. mariana a variety)
adnot.: ***Fritz, Gertel, deVries, 2006 - var. mariana zaniká v S. tiraquensis ssp. mariana var. australis (pozri - tiraquensis v. australis, steinbachii v. australis > mariana v. australis)
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 "mariana var. mariana" -> text, foto;

syn 5.: Sulcorebutia tiraquensis subsp. mariana var. mariana  (dub., rejic.)

add.stat. dat. Bourleau 2014 (neexistujúci status - pozri presun pod S. tiraquensis ssp. mariana v. australis)
IPNI - tento záznam databáza (ku 10.2014) neobsahuje. (pozri - S. tiraquensis ssp. mariana, # S.tiraquensis v. mariana - komb.neexistuje)

colls. Rausch: WR 729 (steinbachii v. australis typ);
colls. Swoboda: HS 15 (mariana typ -> australis), HS 16 (mariana v. prantneri -> steinbachii v. australis), HS 80(=KA 47, spec. - mariana -> tiraquensis v. australis f.), HS 219 (spec. Mizque-Arani - australis ? - mariana v. prantneri ? -> tiraquensis);
colls. Gertel: G # (Gertel typ?);
colls. Augustin: KA 47;
colls. Pot & Boxtel: JK 121, JK 454;
colls. Heřtus: PHA 473;
colls. Šorma: VS 1025;
colls. Kasperski: KAS 207, KAS 207a, KAS 208, KAS 209;


collp.:

 top of page