return to the main list
mariana_s

Výskyt mena mariana:

nom.: [mari-ána], podľa mena; Maria Augustin, manželka Karla Augustina (pozri - KA);
adnot.: S. mariana var. laui je považovaná za identickú so skôr popísanou S. vizcarrae var. laui (L 324).

SUL
 top of page