return to the main list
HS 16
(pozri - Swoboda_s) (pozri - steinbachii_s) (pozri - australis_s) (pozri - australis)
(pozri - mariana_s) (pozri - mariana) (pozri - prantneri)
(pozri - loc.?)

coll.: Heinz Swoboda, Bolivia, Cochabamba, #, # (KA 44a: Arani - Mizque, 3200m)

Sulcorebutia mariana f......(dat. Augustin KA list 2006)
Sulcorebutia mariana var. prantneri.....(hort., dat. SuccSeed 2006)
Sulcorebutia steinbachii var. australis.....(hort., dat. Kuehhas 2007)

adnot.: Augustin, KA list 2006 - (S. mariana Form) - Arani - Mizque, 3200m - (KA 44a = HS 16, JP 232);    SuccSeed, M.Winberg, 2006 - (dat. - mariana v. prantneri, loc. #);  F. Kuehhas (foto K. Augustin) 2007 - (dat. ident.- steinbachii australis, loc. #);
sign.:
foto 1.: Karl Augustin in F. Kuehhas page, 2007 - members.nextra.at/ptero-kuehhas/sulco.htm (photo)
(Sulcorebutia steinbachii v. australis);.....V prilohe - Augustin @/ Stbahs16.jpg
Comment.: identita je zakódovaná v názve JPEG súboru, forma - červený kvet so ľltým stredom a okv. lístky s červeným okrajom
merc.:

collp.:
 top of page