return to the main list
australis_s

Výskyt mena australis:

nom.: [austrális], podľa relat. oblasti rozšírenia druhu, variety, lat. australis - južný, južná
adnot.: spojenie mien "australis" a "leucanthema" sa objavilo v katalógu G.Koehresa, 2008. Zatiaľ z iného zdroja neoverené. Domnele ide o zmes dvoch identít v texte.

REB AYL

SUL
 top of page