return to the main list
Gapon_s

Victor Gapon, -

adnot.: akronym GN podľa údajov Cactus Explorer Num.16, 2016. Zbery so značením - akronym, rok, ident. číslo.

Nálezy (2007, 2010, 2013)
  • VG 07-641.....(Rebutia spec.) - 2007, Arg., Tucumán, Chicligasta distr., Cuesta del Clavillo, RN 65 road from Concepción to Andalgalá, cca.1km SW of La Banderita, cca.1km of Mt. El Clavillo peak, 1850m - (dat. Cactus Explorer 16, 2016) - pozri - australis
  • VG 10-641.....(Rebutia spec.) - 2010, Arg., Tucumán, Chicligasta distr., Cuesta del Clavillo, RN 65 road from Concepción to Andalgalá, cca.1km SW of La Banderita, cca.1km of Mt. El Clavillo peak, 1850m - (dat. Cactus Explorer 16, 2016) - pozri - australis (holotyp)
  • VG 13-641.....(Rebutia spec.) - 2013, Arg., Tucumán, Chicligasta distr., Cuesta del Clavillo, RN 65 road from Concepción to Andalgalá, cca.1km SW of La Banderita, cca.1km of Mt. El Clavillo peak, 1850m - (dat. Cactus Explorer 16, 2016) - pozri - australis
 top of page