return to the main list
KK 875
(pozri - Kníže_s) (pozri - steinbachii_s) (pozri - horrida_s) (pozri - horrida) (pozri - glomerispina ?)
(pozri - Las Vacas)

coll.: Karel Kníže, Bolivia, Cochabamba, Tiraque, Las Vacas, 3000m (Kníže in list 2005)

Sulcorebutia spec........(hort., dat. C-H Brno 2001)
Sulcorebutia steinbachii var. horrida Rausch.....(Kníže, dat. KK list 2005 / ChK 2009)
Sulcorebutia glomerispina.....(hort., dat. Snowarski 2009)

adnot.: Lokalita - Vacas, správne centrum oblasti Arani leží juhovýchodne od mesta Tiraque v rovnomennej oblasti Tiraque.
sign.: (G. Pogensee foto) - červenofialový kvet, čierne odstávajúce tŕne, biele areoly = steinbachii, horrida; (Štrauch foto) - belavé svetlé otrnenie = aff. glomerispina?;


foto 1.: G. Pogensee, in G. Thater database, 2004 - www.cactaceae.net (Photo db >> find Sulcorebutia >> item)
(S. spec. KK 875) 6865 .....V prilohe - Pogensee @/
Comment.: červenofialový kvet, čierne odstávajúce tŕne, biele areoly (= steinbachii, horrida). S. glomerispina má v popise svetlejšie otrnenie.
foto 2., 3.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 74, pos 885, 886)
(S. horrida KK 875-2) pid 876, 877;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.: červenofialový kvet (magenta), belavé tŕne (klon 2) bližšie popisu blízkej S. glomerispina.
foto 4.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. glomerispina);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: táto identifikácia je možná za predpokladu zlúčenia popisov glomerispina a horrida, oboje blízke S. steinbachii.
foto 5.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. sp. KK 875);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
foto 6.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. sp. KK 875-1);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.:
merc. Cactus Hobby Brno: C-HB 2001 (S. spec. KK 875);
merc. Dv. Králové: KK-DK 2002 (S. spec. KK 875);
merc. Chrudim: ChK 2009p5395.60 (S. glomerispina KK 875, tmavý trn);  ChK 2009p5402.41 (S. steinbachii v. horrida KK 875);
merc. Fischer: LF 2010 S-459SR, LF 2011 S-458SR (S. steinbachii v. horrida KK 875);

collp.:  
 top of page