return to the main list
horrida_s

Výskyt mena horrida:

nom.: [horrida], podľa charakteristky otrnenia
adnot.: všetky uvedené mená sa týkajú jednej identity popísanej W. Rauschom

SUL
 top of page