return to the main list
clizensis
(pozri - hoffmanniana_s) (pozri - cochabambina) (pozri - cochabambina_s)
(pozri - krugeri_s) (pozri - steinbachii_s)
  • Rebutia (S.) clizensis (n. n., Rausch prov.)
  • Rebutia (S.) hoffmanniana v. clizensis (hort.)
  • Rebutia (S.) cochabambina v. clizensis (hort. 2006, Marchand)
  • Rebutia (S.) kruegeri v. cochabambina 'clizensis' (hort. 2006, de Barmon)
  • Rebutia (S.) steinbachii ssp. cochabambina 'clizensis' (hort. 2006, Bueno)
  • Rebutia (S) steinbachii clizensis (LH, Horáček 2015)
adnot.: (hort.)

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme neuvedené. Predpokladane ide o synonymá uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (species 37.) systému Rebutia K. Sch. v príbuzenskej skupine okolo R.(S., A.) krugeri - krugerae;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia predpokladane zahrnuté v R. krugerae (f.),? (R. krugerae hoffmannii cochabambina clizensis ?);


  • Sulcorebutia clizensis n. n.....(n. prov. Rausch)
pub.: W. Rausch prov.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: [klizensis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Cliza (Cochabamba, 34km SE Cochabamba)
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. steinbachii - existuje viac populácií, napr. S. clizensis, čo je forma S. krugeri hoffmanniana s červenofialovým kvetom, málo sa odlišujúca od S. cochabambina";
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 "S. clizensis n. n." -> nom.;
L. Horáček, Sulcorebutia 2008 - popis znovunálezu, popis lokality;
foto 1.: Ivan Milt, in KK Olomouc, 2005-2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (album >> Sulcorebutia - colour beauty)
(S. clizensis);.....V prilohe - Milt @/ sulc_clizensis.jpg
Comment.: tmavozelené telo, odstávajúce hnedé tŕne, červenofialový kvet (príbuzenstvo S. steinbachii)
foto 2.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2005-2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (galerie >> find item)
(S. clizensis);..... V prilohe - Rektorik @/ clizensis.jpg
Comment.: ??, ploché hrboly, kvet červenkastý s hodvábnym leskom, miniatúrne tmavé areoly, zakrpatené tŕne (pozri - forma pulchra ?)
foto 3.: L. Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. clisensis);..... V prilohe - Rektorik @/ clisensis.jpg
Comment.: svetlé areoly, žltkasté priľahnuté tŕne, kvet červenofialový
foto 4.: L. Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. clisensis WR 611);..... V prilohe - Rektorik @/ clisensis.jpg
Comment.: svetlé areoly, žltohnedé priľahnuté tŕne, kvet červenofialový
foto 5.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Sulcorebutia)
(S. clicensis);..... V prílohe - Monska11_S @/ 15_slideshow.jpg
foto 5.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(S. clicensis) detail;..... V prílohe - Monska16_S @/ Sulcorebutia clicensis.jpg
Comment.: ??, non clizensis; tmavé telá, malé žltkasté areoly, žltkasté tŕne priľahnuté k telu ohnuté - stredové chýbajú, kvet červený so žltým stredom char. S. hoffmanniana (pozri hlavný okruh S. krugerae a formy z nálezov, napr. podobná forma lindenii)
foto 6.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. clizensis);.....V prilohe - Milt @/ sulcorebutia_clizensis_ck.jpg
Comment.: ck = forma červený kvet
foto 7.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. clizensis lila);.....V prilohe - Milt @/ Sulcorebutia_clizensis_lila.jpg
Comment.: lila - ružová forma
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001-2 R (S. cliensis);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00850, AWK 2009 S (S. clizensis);
merc. Fischer: LF 2010 S-122SR, LF 2011 S-122SR (S. clizensis WR 611);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia zahrnuté v S. steinbachii (ssp. krugerae v. hoffmannii f. ?) rovnako ako cochabambina;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - Predpokladane rovnako ako S. cochabambina zahrnuté vo W. steinbachii ssp. krugerae v. hoffmannii v skupine Sulcorebutia;
J. de Vries 2009 - zahrnuté v S. steinbachii v. steinbachii (f.);

syn.1.: Sulcorebutia hoffmanniana var. clizensis.....(hort.?)

pub.: #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. hoffmanniana a variety)
merc.:

syn.2.: Sulcorebutia cochabambina var. clizensis.....(Marchand)

pub.: G. Marchand
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. cochabambina a variety)
foto 1.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album S (album 19) >> find item - al)
(S. cochabambina v. clizensis DH 1078);.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_cochabambina_v.jpg
foto 1.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - S - Sulcorebutia - al)
(S. cochabambina v.) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Sulcorebutia_cochabambina_v.jpg
Comment.: belavé úzke areoly, belavé priľahnuté hreb. tŕne bez stredových, zelené guľovité telo, kvet, nitky červenofialové, blizny biele;
merc.:

syn.3.: Sulcorebutia kruegeri var. cochabambina 'clizensis'.....(A. de Barmon)

pub.: A. de Barmon, katalog 2006, pol. 1682 (DH 1078/97); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena clizensis
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. kruegeri v. cochabambina)

syn.4.: Sulcorebutia steinbachii subsp. cochabambina ('clizensis').....(V.Bueno)

pub.: V. Bueno
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. steinbachii a poddruhy)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT8.htm (Galería del Socio IV-VIII >> find item)
(R. (S.) steinbachii ssp. cochabambina);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_steinbachii_cochabambina_04.jpg
Comment.: (pozri - clizensis)
merc.:

syn.5.: Sulcorebutia steinbachii clizensis.....(LH)

pub.: pozri colls. - LH; jeden skrátený názor na postavenie mena;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - S. steinbachii a poddruhy, variety, formy)

colls. D. Herzog: DH 1078;
colls. Rausch: WR 611 (clizensis n. n. - steinbachii v. steinbachii f.);
colls. Swoboda: HS 217 (- clizensis n. n. - steinbachii v/f. ~R611 "clizensis");
colls. Horáček: LH 1098, LH 1258 (minima-> markusii-> clizensis), LH 1447;
colls. Heřtus: PHA 1596;


cliensis
(pozri - clizensis)

Sulcorebutia cliensis.....(hort. mut. contr., litt."z")

adnot.: meno s preklepom v katalógoch rastíin Dv. Kralové (KK-DK 2001, 2002,.., 2005)

clicensis, clisensis, klisensis
(pozri - clizensis)

Sulcorebutia klisensis.....(hort. mut. fonet.)
Sulcorebutia clicensis.....(hort. mut. fonet. germ.)

 top of page