return to the main list
KK 869
(pozri - Kníže_s) (pozri - steinbachii_s) (pozri - steinbachii) (pozri - cochabambina_s)
(pozri - cochabambina ?) (pozri - tiraquensis_s) (pozri - torotorensis ??)
(pozri - totorensis_s) (pozri - totorensis)
(pozri - Lagunillas)

coll.: Karel Kníže, Bolivia, Cochabamba, Carrasco, Lagunillas, 3000m (Kníže in list 2005)

Sulcorebutia totorensis........(KK, dat. RM FND, dat. KK index 2005)
Sulcorebutia cochabambina.....(hort., dat. J. Notias 2007) > ?
Sulcorebutia steinbachii.....(hort., dat. Koehres 2008 / Fischer 2010-2011)
Sulcorebutia steinbachii var......(hort., dat. Koehres 2001 / Cactuslove 2016)
Sulcorebutia tiraquensis var. torotorensis.....(hort. mix. nom.?, dat. Snowarski 2009) > tiraquensis totorensis

adnot.: R. Martin FND - (dat. - totorensis, loc. - lagunillas, 3000m); Lokalita - Vacas, správne centrum oblasti Arani leží juhovýchodne od mesta Tiraque v rovnomennej oblasti Tiraque.
sign.: (J. Notias foto - ident. cochabambina) - červenofialový kvet.


foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002-2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/ Rebutia/Lobivia >>)
(S. cochabambina KK 869);.....V prilohe - jnotias @/ 38021441rmqSNu_ph.jpg
Comment.: K. Kníže zber KK 869 vedie ako S. totorensis.
foto 2.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(S. tiraquensis v. torotorensis KK 869);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: ?, meno malo byť očakávane "tiraquensis v. totorensis". S. torotorensis patrí doposiaľ do odlišnej skupiny R. mentosa, resp. v Sulcorebutia má zvláštne oddelené postavenie dané hlavne rôznymi názormi na vzdialenosť príbuzenstva so skupinou R. steinbachii / tiraquensis (pozri - oenantha, pampagrandensis).
foto 3.: A. Lukašov in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 182 > find items);
(S. stienbachii v. (Werd.) Backeb. KK 869) 3052;..... V prilohe - Cactus_Love @/ 3052.jpg
Comment.: kvet celý magenta, hrboly úzke, tmavé telo, tmavé tŕne, stredový odstávajúci - orig. Koehres 2001-3913 steinbachii v. KK869
merc. Koehres: GK 2008 S-3913 (S. steinbachii KK 869);
merc. Fischer: LF 2010 S-448SR, LF 2011 S-448SR (S. steinbachii KK 869);

collp.:  
 top of page