return to the main list
G 109
(pozri - Gertel_s) (pozri - tiraquensis_s) (pozri - renatae) (pozri - brunispina_s)
(pozri - Totora)

coll.: W. Gertel, Bolivia, Cochabamba, #, Totora - Mizque, 2700m (G: SW Totora GPS 17°46.6'S; 65°16.3'W, Mizque, Cochabamba, Bol., 2500-2600m)

Sulcorebutia spec.......(hort., dat. Trumpold 2006)
Sulcorebutia tiraquensis var. renatae.....(Gertel typ)
Sulcorebutia renatae.....(hort., dat. Bercht 2008)
Sulcorebutia tiraquensis var. renatae 'brunispina'.....(hort., dat. Uhlig 2009)
Sulcorebutia renateae 'renatae'.....(hort., dat. KKC CN DB 2015)

adnot.: EP - (dat. - spec., loc - #) ;
sign.: Na lokalite pozorované formy s otrnením červeným (červenohnedým), žltým až bielym; Ďalšie podobné nálezy - BB1251.01, CH802, HE113, PHA432, RF128, RF191, RH821, SL95/02, US125 - (dat. KKC CN DB 2015)


foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002-2005 - home-and-garden.webshots.com/photo/  (album Rebutia >>)
(R. tiraquensis v. renatae G 109, Totora-Mizque, 2700m);.....V prilohe - jnotias @/ 150469424DUbqJu_ph.jpg
Comment.: typ forma Gertel ('brunispina')
foto 2.: Uwe Trumpold, in G. Thater database, 2006 - www.cactaceae.net (Photo database >> find Sulcorebutia >> item)
(S. spec. G 109) 14084;.....V prilohe - Trumpold @/
Comment.: kvet tmavo červený, otrnenie dlhé jemné žlté odstávajúce (renatae f.?);
foto 3., 3a., 3b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > renatae > S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae)
(S. tiraquensis ssp. totorensis v. renatae G 109/21);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6826.JPG, @/ IMG_6830.JPG, @/ IMG_6829.JPG
Comment.: forma, klon 21 - odstávajúce tenké prevážne červenohnedé tŕne, tmavozelené telo, úzke biele areoly (prekryté tŕňmi), červenofialový kvet
merc. Bercht: LB 2008 S 3924 (sul renatae G 0109);
merc. Uhlig: U 2009 (S. tiraquensis var. renatae 'brunispina' G 109, Totora-Mizque), # - (dat. Uhlig 2009;
merc. Fischer: LF 2010 S-525SR, LF 2011 S-526SR (S. tiraquensis v. renatae G 109);  LF 2011 S-525SR (S. tiraquensis v. renatae G 109 žlutý trn);

collp.:

 top of page