main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
caracarensis
(pozri - canigueralii_s) (pozri - pulchra_s)
  • Rebutia caracarensis Cárdenas 1970
descr.: M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal (US), 42: #, 1970 / Cact. & Succ. Journ. Amer. 42. 37., 1970 /
IPNI (2xGCI) - Cárdenas -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 42: 37 (-38). 1970
typ.: Cárd. 6309 / coll: M. Cárdenas /
nom.: [karakarensis], podľa miesta, oblasti výskytu; Cara Cara (Caracara), Bolivia
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - Rebutia s.l.: "R. caracarensis Card. = Sulcorebutia caracarensis (Card.) Buin. & Don."
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1970 #)
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
merc.:
  • Rebutia (S.) caracarensis (Donald 1971)
  • Rebutia (W.) caracarensis (Brandt 1980)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú R. caracarensis, S. caracarensis a W. caracarensis synonymami uznaného druhu Rebutia canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - R. canigueralii ssp. crispata, R. caracarensis, R. inflexiseta a R. rauschii sú synonymami druhu Rebutia pulchra Cárd. 1970


  • Sulcorebutia caracarensis (Cárd.) Donald 1971
comb.: W. Rausch?, # / J. Donald, Cact. Succ. J. (USA). 43 (1): 38, 1971 /
IPNI (GCI) - Donald -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43: 38. 1971
PNI (IK) - Donald -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 43(1): 38. 1971
adnot.: dat. J. Říha, Atlas kaktusů XI: 38, 1996 (porovnanie s fareb. odtieňom červených kvetov R. margarethae) - karmínové a fialové odtiene "podobných" taxonov ... S. purpurea, S. caracarensis ai. (iba farebná referencia);
sign.: Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
foto 1.: (orig. pub. comb. 1971 #) 
foto 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. caracarensis)
Comment.: bez snímku
foto 2., 2a: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. caracarensis)
(S. caracarensis MC 6309);.....V prilohe - BourleauS @/ IMG_6365.JPG, @/ IMG_6367.JPG
Comment.: Cárdenasova typforma (bez kvetu) malé úzke areoly, biele pokrútené tŕne so svetlohnedými bázami pritlačené ku tmavozelenému telu 
foto 3.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. carecarensis WR 598);.....V prilohe - Milt @/ sulc_carecarensis.jpg
foto 3.: I. Milt, KK Olomouc, 2016 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. caracaraensis WR 598);.....V prilohe - Milt @/ sulcorebutia_carecarensis.jpg
Comment.: ružovofialový kvet, žltkasté areoly a husté priľahnuté otrnenie
foto 4.: Luděk Rektořík, in Kaktusy a sukulenty, 2010 - www.3dspace.cz/kaktusy/galerie.php (Sulkorebutia: galerie >> find item)
(S. caracarensis PHA 255);..... V prilohe - Rektorik @/ caracarensis PHA 255.jpg
Comment.: tmavobordovočervený kvet postupne so svetlejším červeným stredom až žltkastým hrdlom, výrazné hrboly, dlhšie dolu priľahnuté tŕne
foto 5.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. caracarensis)
(S. caracarensis VZ 567);.....V prilohe - BourleauS @/ caracarensis VZ 567 IMG_0086.JPG
Comment.: forma s čisto čereveným kvetom a červenými nitkami, malé úzke areoly na sférických hrboloch, biele pokrútené tŕne so svetlohnedými bázami pritlačené ku matne tmavozelenému telu
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-000465 (S. caracarensis PHA 255, kopce nad Prestem, 3134m); PH 2015 KAKT-000467 (S. caracarensis PHA 499, nad Presto, 3134m);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú v zozname alternatívnych mien poznámku: " R. caracarenis Card. see S. caracarensis sensu Rausch ";
Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia druh S. caracarensis samostatne;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - V systéme Sulcorebutia je miesto S. caracarensis ako samostatný druh;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. caracarensis v skupine Sulcorebutia, bez odlišovania poddruhov a variet;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia canigueralii - pulchra;

syn.1.: Weingartia caracarensis (Cárd.) Brandt 1980

comb.: F. H. Brandt, # / Kakt. Orchid. Rundschau, 1980 (1): 5, 1980 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 5: 5. 1980
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1980(1): 5 (1980).
adnot.: tax. - gen.Weingartia, subg. Sulcorebutia,;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;

colls. Cárdenas: Cárd. 6309 (typ., MC 6309);
colls. Rausch: WR 598;
colls. de Vries: VZ 567, VZ 569, VZ 639;
colls. Heřtus: PHA 255, PHA 499, PHA 1676, PHA 1975, PHA 1976;
colls. Horáček: LH 888 (cajacallensis (= caracarensis?) - lenkae?-> callecallensis), LH 1122 (caracarensis ? inflexiseta LH 1122/1), LH 1748;
colls. A.Wessner: AW 133;
colls. K.H.Mueller: KHM 0236;
colls. Sochůrek: MS 841;


collp.:

 top of page