return to the main list
KHM_s

Karl Heinz Müller - Germany.

adnot.: akronym KHM zaznamenaný v katalogu [dat. J. de Vries, 2009].
Akronym KM sa objavil osamotene v súvislosti s rodom Rebutia (Mediolobivia) v katalógu [dat. P. Babula 2007]. Akronym KM bol predtým na inom ojedinelom mieste [dat. P. Hadrack, 2006] chybne stotožnený s menom Myron Kimnach, HBG (MK). Použité číslo však nepatrí do rozsahu čísel použitých M. Kimnachom (MK) [dat. B. Bates 2010].

Nálezy (do r. 2000?)
 •  
 • KHM 8917...(M. spec.) - # - (dat. A. Wessner 2009)
 • KHM 9313...(M. spec.) - Jujuy, # - (dat. A. Wessner 2009)
 • KHM 9426...(M. spec.) - östlich Iscayachi, # - (dat. A. Wessner 2009)
 • KHM 9428...(M. spec.) - Pueblo Viejo, # - (dat. A. Wessner 2009)
 • KHM 9430...(M. spec.) - südlich Iscayachi, # - (dat. A. Wessner 2009)
 • KHM 99433.(M. spec.) - # - (dat. A. Wessner 2009) = KHM 9433 (KHM 9943 ?)
 • KHM 9437...(R. spec.) - # - (dat. A. Wessner 2009)
 • KHM 9438...(R. spec.) - # - (dat. A. Wessner 2009)
 • KHM 9445...(M. spec.) - Rio Honda, # - (dat. A. Wessner 2009)
 • KHM 9535...(M. spec.) - # - (dat. A. Wessner 2009)
 • KHM 9539...(M. spec.) - # - (dat. A. Wessner 2009) >> KHM 9535
 • KHM 9840...(Mediolobivia spec. nov. KM 9840) - # - (dat. C-Babula 2007) // (mamillosa?) - # - (dat. Bercht 2008) // (M. spec.) - nördlich Camargo, # - (dat. A. Wessner 2009) = malochii
 • KHM 9859...(Sulcorebutia canigueralii) - # - (dat. C. Bourleau 2008, 2020 - foto)
 • KHM 9933...(Sulcorebutia spec.) - # - (dat. A. Wessner 2001 - foto)
 • KHM 0003....(/-, /3, /5, /9, /10, /11, /13 - Sulcorebutia spec. Pucara-Valle Grande) aff. crispata - Pucara-Valle Grande, # - (dat. E.& J. de Vries, 2009, VZ 442 = KHM 0003) // (S. langeri) - (dat. A. Wessner 2009) // (S. crispata v. muelleri) - (dat. C. Bourleau 2012 - foto bez) // (S. crispata ssp. crispata v. muelleri) - (dat. C. Bourleau 2020 - foto bez kv.)
 • KHM 0030...(/Ge4, S. langeri) - (dat. C. Bourleau 2020 - foto)
 • KHM 0098....(R. heliosa v. condorensis) - Condor Pass - (dat. Bercht 2008)
 •  
 • dat. C. Bourleau 2020 - foto)
 top of page