return to the main list
KHM 9535
(pozri - K.H.Mueller_s) (pozri - melachlora v.?) (pozri - ?)
(pozri - loc.?)

coll.: K. H. Müller, Bolivia, Chuquisaca, Nor Cinti, #, #

Mediolobivia spec......(KHM, dat. Wessner 2009)

adnot.: R. Martin, FND, stav 2007 - (dat. - záznam neobsahuje);
Lokalita? - (Nor Cinti) severne od Camargo?;
sign.: (foto 1.)
foto 1.: Andreas Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(Mediolobiva Sp Khm 9535) detail;.....V prílohe - Wessner9 @/ 1-mediolobivia_sp_khm_9535.jpg
Comment.:
merc. A.Wessner: AWK 2009 S (M. Sp Khm 9535);

collp.:
 top of page