main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
cardenasiana
(pozri - cardenasiana_s) (pozri - tarabucoensis_s)
  • Rebutia (S.) cardenasiana (Vásquez 1975)
  • Rebutia (W.) cardenasiana (Brandt 1978)
adnot.: (hort.)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ASCYS/VICENT7.htm (Galería del Socio IV-VII >> find item)
(R. (S.) cardenasiana);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_S_cardenasiana_14.jpg
Comment.:
  • Rebutia cardenasiana (Vásquez) Navarro 1996
comb.: G. Navarro, Catálogo ecológico preliminar de las cactáceas de Bolivia, p.17, 1996 / Lazaroa 17: 76, 1996 /
IPNI (IK) - (R.Vásquez) G.Navarro -- Lazaroa 17: 76. 1996
adnot.: O. Šída, Atlas kaktusů XIX, p.32, 2004 -> dat.comb.;
Pri šírení môže dôjsť ku zámene s materiálom zo sectio Rebutia ("spec. Cárdenas" resp. "R. cardenasiana hort.");
sign.:
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.:
  • Rebutia (S.) tarabucoensis ssp. cardenasiana (#?)
adnot.: (hort.)
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.:  rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. cardenasiana, W. cardenasiana a S. tarabucoensis ssp. cardenasiana synonymami uznaného druhu Rebutia cardenasiana (Vásquez) Navarro (spec. 8) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - R. cardenasiana uznaný druh v systéme Rebutia K. Sch.;


  • Sulcorebutia cardenasiana Vásquez 1975
descr.: R. Vázquez, Kakteen und andere Sukkulenten, 26: 49, 1975 / K. u. a. S., 26 (3): 49, 1975 /
IPNI (GCI) - R.Vásquez -- Kakteen And. Sukk. 26: 49, fig. 1975
IPNI (IK) - Vasquez -- in Kakt. And. Sukk., 26(3): 49 (1975).
typ.: RV 544
nom.: [kardenázi-ána], na počesť známeho botanika, prof. M. Cárdenas, Bolívia
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitívy z lokalít s komentárom: "S. cardenasiana") - zlatožlté kvety;
Augustin, Gertel, Hentzschel, Sulcorebutia, Kakteenzwerge der boliv. Anden, 6.2000 -> text, foto;
O. Šída, Atlas kaktusů XIX, p.32, 2004 - variabilita iba na úrovni stanovištných foriem.Vonkajšie okv. lístky žlté s hnedastou až červenohnedou špičkou, vnútorné žlté;
Zaznamenaný (iba text bez foto) bol výskyt odchýlky s bielym kvetom (pozri - HS 41a); Jednotlivé formy sa výrazne odlišujú otrnením, nález VZ 281 v extréme voči typu RV 544!
foto 1.: (orig. pub. descr. 1975)
foto 2.: Pavel Pavlíček, Atlas kaktusů XIX, p.32, 2004 -
(S. cardenasiana WR 609; V. Šeda);..... V prílohe - Atlas_s @/
foto 2.: P. Pavlíček in www.cact.cz/noviny (Fotoarchiv N-S)
(S. cardenasiana; V. Šeda) detail;.....V prilohe - Noviny @/ Sulcorebutia_cardenasiana_W609.jpg
Comment.:
foto 3.: Václav Jakubec, Atlas kaktusů XIX, p.32, 2004 -
(S. cardenasiana; N Pasorapa);..... V prílohe - @/
foto 4.: in Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (Sulcorebutia >> find item);
(S. cardenasiana R. Vasquez);..... V prilohe - Cactus_Love @/
Comment.: = typ V 544
foto 4a.: in Cactus Love, 2016 - www.cactuslove.ru (fotogaleria kaktusov > page 178 > find  item);
(S. cardenasiana R. Vasquez, HS 41a) 3008;..... V prilohe - Cactus_Love @/ 3008.jpg
Comment.: sem. Chrudim 2000 - 5429.11. Nezodpovedá výrazne hnedým odstávajúcim silným otrnením krátko otrnenej HS 41a ale najlepšie typu RV 544.
foto 5.: Leszek Kasperski, Cactus Adventure, 2007 - www.cactusadventure.com (fotogaléria Sulcorebutia 2 >> find item - al)
(S. candiae KAS 76f);.....V prílohe - Kasperski @/
Comment.: habitat
foto 6., 7.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2007 - home.scarlet.be/sulcopassion (galeriephotos >> cardensiana)
foto 6., 7.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2008 - www.sulcopassion.be/welcome_gallery_cardenasiana.htm (gallery >> cardensiana)
(S. cardenasiana v. f. VZ 280, VZ 281);..... V prilohe - Sulcopassion @/, @/
Comment.: sign. - kvet žltý, konce vonk. okv. lístkov červené
foto 6., 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. cardenasiana)
foto 6., 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cardenasiana)
(S. cardenasiana VZ 280);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 75.png, @/ Presse-papiers 76.png
foto 8., 9., 9a., 10.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cardenasiana)
(S. cardenasiana VZ 280);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 76.png, @/ IMG_6373.JPG, @/ IMG_6378.JPG, @/ S cardenasiana VZ 280-2.jpg
Comment.: extrémna forma s krátkymi bielymi tŕňmi hrebeňovito a smerom dole, tmavozelené telo
foto 11., 12.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. cardenasiana)
foto 11., 12.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cardenasiana)
(S. cardenasiana VZ 281);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 77.png, @/ Presse-papiers 78.png
foto 11., 13., 13a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cardenasiana)
(S. cardenasiana VZ 281);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 78.png, @/ IMG_6370.JPG, @/ IMG_6372.JPG
Comment.: extrémna forma s krátkymi veľmi jemnými bielymi tŕňmi hrebeňovito a smerom dole, tmavozelené telo
foto 14.: Alain Laroze, in Au Cactus Francophone, 2008 - www.cactuspro.com (Photos S >> find item - al)
(S. cardenasiana) 170;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 170.jpg
foto 14.: A. Laroze, in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Sulcorebutia - al)
(S. cardenasiana) 170;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 170.jpg
Comment.: typická forma s tuhým odstávajúcim žltohnedým otrnením a hnedými bázami
foto 15.: Y. Guillou in Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Sulcorebutia - al)
(S. cardenasiana HS 041) 4211;.....V prilohe - Cactuspro8 @/ 4211.jpg
Comment.: forma s tenkým hustejším odstávajúcim žltkastým otrnením
foto 16., 17.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Sulcorebutia > S. cardenasiana)
foto 16., 17.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cardenasiana)
(S. canigueralii G 173/8);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 71.png, @/ Presse-papiers 72.png
foto 17., 18., 18a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cardenasiana)
(S. cardenasiana G 173/8);.....V prilohe - BourleauS @/ Presse-papiers 72.png, @/ IMG_6382.JPG, @/ IMG_6383.JPG
Comment.: klon 8, typický žltý kvet s červenkastými tónmi zvonku, mierne odstávajúce krátke biele otrnenie
foto 19., 20.: Ivan Milt, KK Olomouc, 2010 - www.carciton.cz/kaktusy/clanky13.htm (Sulcorebutia - colour beauty)
(S. cardenasiana);.....V prilohe - Milt @/ sulc_cardenasiana.jpg, Milt @/ sulco_cardenasiana.jpg
Comment.:
foto 21., 21a., 21b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Sulcorebutia > S. cardenasiana)
(S. cardenasiana RV 544);.....V prilohe - BourleauS @/ cardenasiana RV 544 IMG_0130.jpg, @/ cardenasiana RV 544 IMG_0133.jpg, @/ cardenasiana RV 544 IMG_0126.jpg
Comment.: typ, voči popisu odlišná rastlina s výrazne hnedým odstávajúcim silným otrnením...
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (S. cardenasiana WR 609, Vasquez, Santan Cruz, Pasorapa);  U 2006 R (S. cardenasiana f. HS 041a, Pasorapa, Cochabamba, Campero, Bol.)
merc. Bercht: LB 2008 S 3854 (sul cardenasiana HS 0041 Pena Colorado - Pasorapa); LB 2008 S 3855 (sul cardenasiana HS 0041a Pena Colorado - Pasorapa); LB 2008 S 3856 (sul cardenasiana VS 0525 Pena Colorado - Pasorapa 2534 m);
merc. Hillmann: RH 2009, 10/11 S (S. cardenasiana v. RH 0784);
merc. Fischer: LF 2010 S-118SR, LF 2011 S-118SR (S. cardenasiana WR 609);
merc. Kakteen-PH-Flora: PH 2015 KAKT-003915 (S. cardenasiana R 609);

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

cat.:
adnot.: Augustin, Gertel, Hentzschel, 2000 - v klasif. systéme Sulcorebutia druh S. cardenasiana samostatne;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. cardenasiana;
Šída (L. Horáček), kaktusů XIX, p.32, 2004 (S. cardenasiana) - Výskyt v okolí Pasorapa. Nové nálezy z neďalekého okolia (Villa Redención Pampa a Zudañez) tvoria spojovacie články medzi blízko príbuznými S. cardenasiana, S. langeri a S. augustinii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 - v systéme Sulcorebutia má druh S. cardenasiana zvláštne postavenie. Odchýlky sú nepodstatné;
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - navrhnuté zvláštne postavenie druhu W. cardenasiana v skupine Sulcorebutia, bez odlišovania poddruhov a variet;
Gertel, Latin, 2010 - príbuzenská skupina Sulcorebutia cardenasiana - langeri;

syn.1.: Weingartia cardenasiana (Vásquez) Brandt 1978

comb.: F. H. Brandt, Frankfurter Kakteenfreund, 5: 2, 1978 / Frankf. Kakteenfr., 5 (2): 17; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 29: 7 (1978 publ. 1980), 1978 /
IPNI (GCI) - (R. Vásquez) Brandt -- Frankfurter Kakteenf. 5: 17. 1978
IPNI (IK) - (R. Vásquez) Brandt -- in Frankf. Kakteenfr., 5(2): 17 (1978); cf. G.D. Rowley in Repert. Pl. Succ.(I.O.S.), 29: 7 (1978 publ.1980).
adnot.: tax. - genus Weingartia, subgenus Sulcorebutia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia cardenasiana;
merc.:

syn.2.: Sulcorebutia tarabucoensis subsp. cardenasiana (Vásquez) #

comb.stat.: #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - S. tarabucoensis, S. cardenasiana)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. cardenasiana;
merc.:

colls. Kníže: KK 1963 (spec. - ?);
colls. Rausch: WR 609 (=RV 544);
colls. Vasquez: RV 544 (V 544, typ);
colls. Swoboda: HS 41 (var.), HS 41a (f./var., biely kvet?);
colls. Augustin: KA 366;
colls. Gertel: G 173 (var.), G 174 (var.);
colls. Haugg: EH 11077 (f.);
colls. Heger: HE 90 (var.), HE 91 (var.);
colls. Jucker: HJ 871, HJ 872;
colls. Hillmann: RH 784 (var.), RH 788 (var.);
colls. deVries: VZ 280 (var., f.), VZ 281 (var., f.), VZ 282 (var., f.);
colls. Bates &&&: BLMT 284.02 (? - gemmae?), BLMT 285.01 (? - elizabethae?);
colls. Bates: BB 256.01;
colls. Marshall: TM 373.01;
colls. CMW: CMW 13.01;
colls. Heřtus: PHA 278, PHA 419, PHA 930;
colls. Horáček: LH 12 (var.), LH 897, LH 981, LH 1263, LH 1489;
colls. Odehnal: JO 930.01;
colls. Šorma: VS 525;
colls. Slaba: SL 84a/02;
colls. Kasperski: KAS 76f;
colls. Marek: MM 316;
colls. Fischer: LF 430A;
colls. Sochůrek: MS 436;


collp.:

 top of page