return to the main list
laui_s versus lauii_s

Výskyt mena laui:

nom.: [lau-i], podľa mena; A. B. Lau; Ak je meno osobitne na počesť manželky pani Anni Lau (ako je to aj publikované) potom by sa mohlo očakávať "lauiae" alebo skôr "anniae".
adnot.: meno sa často vyskytuje (katalógy,.., monografie) v tvare s pozmenenou koncovkou ako "lauii". V sectio Aylostera je prívlastok spájaný hlavne s problematickým šírením zberu L 416. V subgen. Sulcorebutia bol prívlastok použitý v dvoch odlišných popisoch - Bred. & Don. 1986 a Diers 1991 (oboje Sulcorebutia). V roku 1973 bol publikovaný popis Lobivia lauii Donald. Meno "Rebutia lauii (laui) Donald" je známe iba z publikácie Fearn & Pearcy 1981 kde je spojené s nálezom L 416;
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
(Rebutia lauii);.....V prilohe - Ulmer @/
Comment.: L 416 ?
AYL
  • Aylostera laui.....(pozri - L 416,)
  • Aylostera lauii.....(pozri - L 416,)
  • Mediolobivia spegazziniana var. lauii.....(hort., mix.gen., pozri - RH 195,)
  • Rebutia laui.....(n. n., pozri - L 416)
  • Rebutia laui Donald Lau 416 = A. laui.....(hort., pozri - L 416,)
  • Rebutia lauii Donald.......(n. n.?, pozri - L 416,)
  • Rebutia spegazziniana var. laui.....(n. n., pozri - RH 195,)

DIG


SUL
 top of page