main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
mairanana, mairanensis versus mairananensis
(hajekiana KK)
(pozri - neocumingii_s) (pozri - pulquinensis_s) (pozri - pulquinensis) (pozri - mairanana_s)
 • Rebutia (W.) mairanensis (Kníže, prov.? / hort. 1993, Šubík)
 • Rebutia (W.) neocumingii v. mairanensis (Donald 1978)
 • Rebutia (W.) pulquinensis v. mairanensis (Pilbeam 1985)
 • Rebutia (G.) pulquinensis ssp. mairanensis (Doweld 2001)
 • Rebutia (W.) pulquinensis v. mairananensis (Pilbeam ex Říha 1993)
 • Rebutia (W.) neocumingii ssp. pulquinensis v. mairananensis (Pilbeam ex Říha 1993)
 • Rebutia (W.) mairanana (n. n. Kníže, prov.)
 • Rebutia (W.) mairanana (Brandt 1983)
 • Rebutia (W.) neocumingii v. mairanana (#, Lau?)
 • Rebutia (W.) hajekiana (n. n. Kníže, prov. KK 1156)
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.: (neocumingii)
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v bot. systéme sú W. pulquinensis v. mairanensis (mairananensis), W. neocumingii v. mairanensis (mairananensis) a W. mairanana synonymá uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;


 • Weingartia pulquinensis Cárd. var. mairanensis (Don.) Pilbeam 1985
comb.: J. Pilbeam, Weingartia and Sulcorebutia. A collector's guide, p.124, 1985 / Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 124: 1985 /
IPNI (IK) - W. pulquinensis v. mairanensis (Donald) Pilbeam -- Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 124 (1985):.
adnot.:  
sign.: (J. Pilbeam, orig. pub. comb. 1985)
foto 1.: (orig. pub. comb. 1985)
merc.:
 • Weingartia pulquinensis Cárd. var. mairananensis (Don.) Pilbeam 1985 (ex Říha, nom. mut. 1993)
comb.mut.: J. Říha, Atlas kaktusů VIII, p.45, 1993 - nom. mut. "mairananensis"
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: problematicky zmenený epiteton (podobne utváranie ako Huari-huarinensis, Huasi-huasinensis, Mairana-mairananensis, ...)
sign.: J. Říha, Atlas kaktusů VIII, p.45, 1993 - (voči pulquinensis) - plochší rast, redšie otrnenie a tmavšie šupiny na kv. lôžku.
foto 1.: (pub. comb. mut. 1993)
foto 2.: Rudolf Šubík, Atlas kaktusů VIII, p.45, 1993
(KK 1521; BZ UK Pha);.....V prilohe - Atlas_w @/ Pulquine_Mairanan.jpg
Comment.: z kráteného mena súboru => W. pulquinensis v. mairananensis
foto 3.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album W (23) - find items - al)
(W. pulquinensis v. mairananesis L 958);.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_pulquinensis_v.jpg
Comment.: => v. mairananensis
merc.:

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

cat.:
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. neocumingii subsp. pulquinensis v. mairanensis Don. ako návrh alternatívneho mena pre 'W. mairanana' Brandt a 'W. hajekyana' (?);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - pre W. pulquinensis v. mairanensis uvádza synonymum Weingartia neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté pod W. neocumingii ssp. pulquinensis;

syn.1.: Weingartia neocumingii Backeb. var. mairanensis Donald 1978* 1979** 1980***

descr.: J. D. Donald, Ashingtonia, 3: 137, 1978 (publ.1980)
IPNI (IK) - W. neocumingii v. mairanensis Donald -- Ashingtonia 3(Weingartia Suppl.): 137. 1978
typ.: L 958 ? KK 1521 ?
nom.: [majran-énzis], podľa typovej lokality; Mairana, Bolivia; nesprávny tvar ?
adnot.: ***O. Šída, Atlas kaktusů XIII, p.47, 1998 - popisy príbuzenstva W. neocumingii:  (1980) W. neocumingii var. mairanensis, (1981) var. koehresii, (1980) subsp. pulquinensis, (1980) subsp. sucrensis, (1959) var. corroana, (1958) var. hediniana, (1980) var. multispina, (1980) var. trollii. V kultúre nepopísaná var. flavispina. W. n. var. brevispina bola popísaná ako var. brachygraphisa Brandt.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - pre W. neocumingii v. mairanensis uvádza synonymum W. neocumingii;
sign.: Innes, Glass, Kaktusy, p.307, 1992 - #;
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
foto 2.: in Innes, Glass, Kaktusy, p.307, INA, 1991, 1992 -
(W. neocummingii var. mairanensis Donald) syn: W. "hajekiana" Knize;
merc.:

syn.1a.: Weingartia neocumingii Backeb. subsp. pulquinensis var. mairananensis Donald 1979** (ex Říha, nom. mut. 1993)

add.stat.mut.: J. D. Donald, Ashingtonia, 3: 137, 1979
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - W. neocumingii ssp. pulquinensis, W. neocumingii v. mairananensis)
nom.: [majrana-nénzis], podľa typovej lokality; Mairana, Bolivia; správny tvar ?
adnot.: **dat. - J. Říha, Atlas kaktusů VIII, p.44, 45, 1993 - nom. mut. "mairananensis". W. neocumingii subsp. pulquinensis var. mairananensis Donald 1979, var. multispina Donald 1980, ...;
sign.: (J. Říha, Atlas kaktusů VIII, p.45, 1993 - W. pulquinensis v. mairananensis)
foto 1.: (pozri - orig. pub. descr. mut. 1993 - W. pulquinensis v. mairananensis)

syn.2.: Weingartia mairanensis.....(Šubík)

pub.: R. Šubík (KK 1521). Skrátené meno pripájané aj ku nálezu Lau 958a
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991 - uvádza ku W. pulquinensis v. mairanensis ako synonymá - "W. neocumingii ssp. pulquinensis v. mairanensis" a Knížeho "W. mairanana".
foto 1.: Rudolf Šubík, Atlas kaktusů VIII, p.45, 1993 -
(W. mairanensis KK 1521; BZ UK Praha);.....V prílohe - Atlas_w @/ Pulquine_Mairanan.jpg
Comment.: V skrátenom názve súboru je naznačené meno "pulquinensis mairananensis" (sensu Říha 1993);
merc. Cactus Hobby Brno: C-H Brno (W. mairanensis L 958a);

syn.3.: Gymnorebutia pulquinensis subsp. mairanensis (Donald) Doweld 2001

comb.stat.: A. B. Doweld, #, 2001
IPNI (IK) - Sukkulenty 4(1-2): 24 (2001 publ. 2002).
adnot.:

syn.4.: Weingartia mairanana (Donald) Brandt 1983

comb.: F. H. Brandt, Kakteen und Orchideenrundschau, 8: 51, 1983 / Kakt. Orchid. Rundschau 1983 (3): 52, 1983 /
IPNI (GCI) - Kakteen Orch. Rundschau 8: 51 (-54), figs. 1983
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1983(3): 52 (1983).
nom.: [majranána], podľa typovej lokality; Mairana, Bolivia
adnot.: Epit. "mairana / mairanana" sú pripájané Knížem ku nálezu KK 1803 (Rebutia, Aylostera ?). Kníže uvádza vo svojom zozname Parodia mairana Cárd. KK 522 ale súčasne tiež Parodia mairanana Cárd. spolu s Pseudolobivia arachnacantha mairanana KK 491.  Epit. "mairanana" bolo použité aj pre Echinopsis KK 816, Sulcorebutia KK 1811 a Weingartia KK 1156, KK 1521;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - uvádza synonymum W. neocumingii;
sign.:
foto: nezaznamenané
merc. Bercht: LB 2008 S 4150 (wei mairanana KK 1521);
merc. Fischer: LF 2010 S-42W, LF 2011 S-50W (W. mairanana KK 1521);  LF 2010 S-43W, LF 2010 S-51W (W. mairanana L 958 A);

Weingartia mairanana Knize n. n.....(Kníže)

pub.: K. Kníže (zoznam 2005) toto označenie používa pre nálezy KK 1156 a KK 1521. Predpokladaná je zhoda s Brandtovou W. mairanana t.j. aj s Donaldovým popisom W. neocumingii v. mairanensis.
merc. Kaktus Kníže:

Weingartia neocumingii var. mairanana......(Lau?, dat. RM FND)

pub.: Lau? R. Martin FND (pozri - colls., L 958)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - W. neocumingii, W. mairanana)

syn.5.: Weingartia hajekiana n. n......(hort., Kníže?)

pub.: Chrudim 1990 (KK 1156)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991 - uviedol, citujúc J. Pilbeama 85, odkaz na "W. pulquinensis v. pulquinensis (KK 1755, FR 370) a pripojené synonymá.: W. neocumingii ssp. pulquinensis, W. hajekyana n. n.?".
V článku je niekoľko tlačových chýb a okrem podoby mena "hajekyana n. n.", je v ňom uvedené tiež ďalej problémovo publikované meno W. erinacea v. catarinensis L 983, FR 812, 812a (pozri "catarirensis"). Nález KK 1156 bol pri obchodnom šírení (Chrudim 1990-1995) označovaný menom W. hajekiana; V súčasnom zozname (2005) K. Kníže toto meno už nepoužíva.
nom.: [hajekijána], podľa mena kakt. odborníka; F. Hájek
foto 1: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album W (23) - find item - al)
(W. hajekiana);.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_hajekiana.jpg
foto 1: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - W - Weingartia - al)
(W. hajekiana);.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_hajekiana.jpg
Comment.: zodpovedá popisu W. mairanensis
foto 2: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album W (23) - find item - al)
(W. hajekyana);.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_hajekyana.jpg
foto 2: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - W - Weingartia - al)
(W. hajekyana);.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_hajekyana.jpg
Comment.: zodpovedá popisu W. mairanensis
foto 3.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(W. hakejayana) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Weingartia.hakejayana.jpg
Comment.: ? (bez kvetu), podobnosť so šíreným materiálom W. mataralensis. V roku 2011 stránka zanikla.
merc. Chrudim & other: (hajekiana - dat. ChKp90 - 95, KK 1156) (hajakajana - Saniter 95);
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1888 (W. hayakajana);
merc. Koehres: GK 2008 S-3250 (W. hajekajana);
merc. Fischer: LF 2010, 2011 S-18W (W. hajekiana KK 1156);

colls. Lau: L 958 (typ.?), L 958a (mairanensis);
colls. Kníže: KK 1156 (hajekiana n. n. - mairanana n. n.), KK 1521 (mairanana n. n. - mairanensis);
colls. Bates &&&: BLMT 19.02 (pulquinensis v. mairanensis);


collp.:

hajekyana
(pozri - hajekiana) (pozri - mairanensis)

Weingartia hajekyana n. n.?.....(mut., Fiker)
Weingartia hajekyana KK.....(mut., de Vries)

adnot.: mutácia mena (dat. J. Fiker, v Cacti etc.1991) uvedená ako synonymum s otáznikom W. pulquinensis v. pulquinensis; Katalóg VZ 2009 (Január) uvádza toto meno s poznámkou - "ist wohl W. neocumingii ssp. pulquinensis v. mairanensis".

hajekajana
(pozri - hajekiana) (pozri - mairanensis)

Weingartia hajekajana.....(mut., Koehres)

adnot.: fonetická mutácia mena uvedená v kat. semien Koehres 2008;

hajakajana
(pozri - hajekiana) (pozri - mairanensis)

Weingartia hajakajana.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: fonet. mutácia mena v katalógu semien Saniter 1995.

hayakajana
(pozri - hajekiana) (pozri - mairanensis)

Weingartia hayakajana.....(hort. mut.)

adnot.: fonet. mutácia mena v katalógu semien Succulenta Brabant-Cactussen, NL (SB-C 2006).

hayekayana
(pozri - hajekiana) (pozri - mairanensis)

Weingartia hayekayana.....(hort. mut.)

adnot.: fonetická mutácia mena v katalógu semien Lodé 2000 (F).

hakejayana
(pozri - hajekiana) (pozri - mairanensis)

Weingartia hakejayana.....(hort. mut. def.)

adnot.: deform.  mena v galérii OrtegaCactus 2009 (Esp.).

 top of page