main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pulquinensis
(pozri - neocumingii_s) (pozri - pulquinensis_s)
  • Rebutia (W.) pulquinensis (Cárd. 1951)
  • Rebutia (S.) pulquinensis (Brandt 1976)
  • Rebutia (W.) neocumingii ssp. pulquinensis (Don. 1978)
  • Rebutia (W.) pulquinensis v. pulquinensis (#, Fiker 1991)
adnot.: (hort.)
merc.:
  • Rebutia neocumingii subsp. pulquinensis (Card.) Hunt 2003
comb.: #, Hunt, #, ?
IPNI (GCI) - neocumingii subsp. pulquinensis (Cárdenas) D.R.Hunt -- Cactaceae Syst. Init. 15: 11. 2003 [Apr 2003]
IPNI - neocumingii (Backeb.) D.R.Hunt subsp. pulquinensis (Cárdenas) D.R.Hunt -- Cactaceae Syst. Init. 15: 11 (2003).
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú W. pulquinensis, S. pulquinensis a W. neocumingii ssp. pulquinensis synonymá uznaného druhu Rebutia neocumingii (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 25) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia neocumingii uznaný druh v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. neocumingii ssp. neocumingii, R. neocumingii ssp. lanata a R. neocumingii ssp. pulquinensis (incl. W. saipinensis, R. neocumingii ssp. saipinensis);


  • Weingartia pulquinensis Cárdenas 1951
descr.: M. Cárdenas, #, 1951 / Cárdenas, Revista de Agricultura [Cochabamba] 6: 5-7, 1951 /
IPNI (GCI) - Revista Agric. (Cochabamba) 7(6): 26 (fig.). 1951
IPNI (IK) - in Rev. Agric., Cochabamba No. 6, 26 (1951).
typ.: Cárd. 4571 / coll: M. Cárdenas /
adnot.:
nom.: [pulkvinenzis], podľa typovej lokality; Pulquina, Bolivia
sign.: Backeberg, KL 66, p.451, 452 -
foto 1.: (orig. pub. descr. 1951)
foto 2.: Schattat, in Backeberg, Kakteenlexikon, p.737, obr.451 vľavo, 1966 -
(W. pulquinensis Card.);
Comment.: dlhšie otrnená forma W. neocumingii;
foto 3.: Bohumil Schütz, Kaktusy, 24, p.107, 1978
(Weingartia sp. FR 370) Cárdenasom popísaná ako W. pulquinensis;.... V prilohe - Schuetz @/
foto 4.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album W (23) - find items - al)
(W. pulquinensis);.... V prilohe - Marchand @/ Weingartia_pulquinensis.jpg
foto 4.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - W - Weingartia - al)
(W. pulquinensis);.... V prilohe - Marchand @/ Weingartia_pulquinensis.jpg
Comment.: ?, zelene telo, veľké hrboly (longigibba), veľa vlny, riedke tŕne, =lanata riograndensis?
foto 5.: Leszek Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page180 / picture3)
(W. pulquinensis KAS 69b);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_pulquinensis_KAS069_b_Pulquina.JPG
foto 6.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page181 / picture4)
(W. pulquinensis KAS 69d);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_pulquinensis_KAS069_d_Pulquina.JPG
Comment.:
foto 7.: Mats Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 4516)
(W. pulquinensis RBC 440);.....V prilohe - #
Comment.: foto #
foto 8.: M. Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 3049)
(W. pulquinensis RH 786);.....V prilohe - Winberg09 @/
Comment.:
foto 9.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - W - Weingartia - al)
(W. pulquinensis);.... V prilohe - Marchand @/ Weingartia_pulquinensis_v.jpg
Comment.: varieta pulquinensis? multispina, mairananensis?
merc. Brabant: SB-C 2006 S-1905 (W. pulquinensis);
merc. Koehres: GK 2008 S-1833 (W. pulquinensis HS 35);
merc. Bercht: LB 2008 S 4161 (wei pulquinensis v. LB 2494 zeer mooi bedoornde vorm ten noorden van Tuna Pampa), LB 2008 S 4162 (wei pulquinensis v. LB 2500 westelijk van Perereta), LB 2008 S 4163 (wei pulquinensis v. LB 2501 oostelijk van Perez), LB 2008 S 4164 (wei pulquinensis v. LB 2509 6 km ten westen van Saipina);
merc. Hillmann: RH 2009, 10/11 S (W. pulquinensis RH 0786, Campero, Pasorapa, 2600m);  RH 2008, 9, 10/11 S (W. pulquinensis RH 1643);  RH 2008, 9, 10/11 S (W. pulquinensis RH 1650);
merc. Fischer: LF 2010 S-58W, LF 2011 S-75W (W. pulquinensis WR 61); LF 2011 S-74W (W. pulquinensis LF430B Pulquina 2554m);
merc. SuccSeed: SS 2009 S-4516 (W. pulquinensis RBC 440);  SS 2009 S-3049 (W. pulquinensis RH 786);
  • Weingartia pulquinensis (Cárd.) var. pulquinensis
add.stat.: J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - W. pulquinensis a variety)
adnot.: V zozname J. Fikera sú uvedené nálezy FR 370 a KK 1755 ako zástupcovia nominátnej variety a tiež jej synonymá - W. neocumingii ssp. pulquinensis a W. hajekyana n. n. (posledné s otáznikom);
sign.:

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

adnot.: J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991 - uviedol meno W. pulquinensis v. pulquinensis /KK 1755, FR 370/ a jeho synonymá.: W. neocumingii ssp. pulquinensis, W. hajekyana n. n.?";
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. neocumingii subsp. pulquinensis (Card.) Don. ako návrh alternatívneho mena pre W. pulquinensis Card., W. multispina Ritt., W. erinacea Ritt., W. mataralensis Brandt, W. knizei Brandt, W. saetosa Brandt a W. saipinensis Brandt;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - v systéme Weingartia má druh W. neocumingii dva poddruhy ssp. neocumingii a ssp. pulquinensis. W. neocumingii ssp. neocumingii má variety var. hediniana a var. longigibba. W. neocumingii ssp. pulquinensis má variety var. augustinii, var. corroana, var. hentzscheliana a var. lagarpampensis;

syn.1.: Sulcorebutia pulquinensis (Cárd.) Brandt 1976

comb.: / F. H. Brandt, FrankfurterKakteenfreund, 3: 9; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), 1976 /
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9. 1976
IPNI (IK) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976); cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O. S.), 27: 9(1976 publ. 1979).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;

syn.2.: Weingartia neocumingii Backeb. subsp. pulquinensis (Cárd.) Don. 1978* 1980, illeg.**

comb.: J. Donald, #, 1980 / Ashingtonia 3: 136, *(1978, publ. 1980) /
IPNI (IK) - **Ashingtonia 3(Weingartia Suppl.): 136, without exact basionym page. 1978
adnot.: O. Šída, Atlas XIII, p.47 - W. neocumingii var. mairananensis 1980, var. koehresii 1981, subsp. pulquinensis 1980, subsp. sucrensis 1980, var. corroana 1959, var. hediniana 1958, var. multispina 1980, var. trollii 1980. V kultúre nepopísaná var. flavispina. W. n. var. brevispina bola popísaná ako var. brachygraphisa Brandt;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. neocumingii;
foto 1.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (gallery > Weingartia > W. neocumingii)
(W. neocumingii ssp. pulquinensis*);.....V prilohe - BourleauW @/
Comment.: * snímky príbuzenstva budú umiestnené v rámci nového členenia W. neocumingii do poddruhov neocumingii a pulquinensis (pozri - Hentzschel & Augustin, 2008);
merc.:

syn.2a.: Weingartia neocumingii subsp. pulquinensis var. pulquinensis

add.stat.: neplatná kombinácia (dat. Bourleau 2014 - doplnené v členení sensu Hentzschel, Augustin 2008 na odlíšenie neexistujúcej "var. pulquinensis" od ostatných variet poddruhu pulquinensis - augustinii, corroana, hentzscheliana a lagarpampensis.
IPNI - tento záznam databáza (ku 10.2014) neobsahuje (Pozri - W. neocumingii ssp.. pulquinensis illeg., a W. neocumingii v. pulquinensis #)
adnot.:
foto 1., 1a.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > pulquinensis > W. neocumingii ssp. pulquinensis v. pulquinensis)
(W. neocumingii ssp. pulquinensis v. pulquinensis HS 38a);.....V prilohe - BourleauW @/ W pulquinensisHS38a 2313.jpg, @/ W pulquinensisHS38a 2314.jpg
Comment.: žltý kvet, nitky žlté, prašníky biele, čnelka žltozelená, blizny biele, telo zelené, areoly oválne s vlnou na mieste kv. lôžka, tŕne lúčovito - okrajové biele,stredové silnejšie hnedé s čiernymi špičkami. (pozri - corroana)

syn.3.: Gymnocalycium pulquinense (Cárd.) Hutchison 1957

comb.: P. C. Hutchison, Cactus & Succulent Journal (US) 29: 13, 1957
adnot.: dat.- web page U. Creutzburg, 2000 (Gymnocalycium);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;

syn.4.: Gymnorebutia pulquinensis (Cárd.) Doweld 2001

comb.stat.: A. B. Doweld, #, 2001
IPNI (IK) - Sukkulenty 4(1-2): 24 (2001 publ. 2002).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia neocumingii;

colls. Cárdenas: Cárd. 4571 (typ);
colls. Ritter: FR 370;
colls. Rausch: WR 61, WR 943;
colls. Kníže: KK 1755 (pulquinensis Card., pulquinensis v. pulquinensis);
colls. RBC: RBC 440;
colls. Vasquez: RV 519 (V 519);
colls. Swoboda: HS 35, HS 36a, HS 37 (var. - saipinensis - pulquinensis v. augustinii), HS 38a (corroana -), HS 39 (- v. corroana);
colls. Prantner: JP 3a, JP 9, JP 117, JP 119;
colls. Augustin: KA 4, KA 8, KA 13;
colls. Hillmann: RH 356 (var. nova), RH 767, RH 786, RH 1643, RH 1650;
colls. vanVliet: DV 13a;
colls. Bates &&&: BLMT 25.01, BLMT 207.03;
colls. Schädlich: VOS 3-078/a, VOS 3-079/a;
colls. Bates: BB 239.01, BB 241.01, BB 242.03, BB 1082.05, BB 1083.08, BB 1086.09, BB 1484.06;
colls. Heřtus: PHA 420;
colls. Bercht: LB 4161 (var.), LB 2500 (var.), LB 2501 (var.), LB 2509 (var.);
colls. Kasperski: KAS 69b, KAS 69d;
colls. Gentili: AG 105;
colls. Fischer: LF 430B, LF 1902, LF 1905;
colls. Sochůrek: MS 434, MS 435, MS 2342, MS 2346;


collp.:

pulquitensis
(pozri - pulquinensis) (pozri - WR 61)

Weingartia pulquitensis WR 61.....(hort. mut.)

adnot.: fonet. preklep v mene v katalógu Dv. Králové (dat. KK Dv.Kr. 2002)

pulquensis
(pozri - pulquinensis)

Weingartia pulquensis (hort. mut. contr.)

adnot.: skrátené meno v katalógu rastlín Chrudim 1991 (dat. ChKj91)

 top of page